3 החודשים הראשונים למגוריו של דייר בבית דיור מוגן נחשבים לתקופת ניסיון
ניתן להאריך את תקופת הניסיון עד לתקופה כוללת של שנה

3 החודשים הראשונים למגוריו של דייר בבית דיור מוגן ייחשבו לתקופת ניסיון.

  • בתקופה זו כל אחד מהצדדים (בית הדיור המוגן או הדייר) רשאי להודיע לצד השני על ביטול הסכם ההתקשרות שנחתם ביניהם.
    • יש למסור את ההודעה על ביטול ההסכם בכתב, לפחות שבועיים מראש.
  • הצדדים רשאים להאריך את תקופת הניסיון עד לתקופה כוללת של שנה.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

  • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים