הקדמה:

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) התשמ"ד 1984 עוסקות בהגנה על העובד ובריאותו, בהתייחס לרעש בסביבת העבודה.

  • התקנות מפרטות, בין היתר, כללים לגבי:
    • מגבלות רעש ומשכו המותרים בסביבת עבודה
    • אמצעי הגנה ומניעת נזק בריאותי
    • מחוייבות המעסיק בהגנת העובד בסביבה רועשת

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) התשמ"ד 1984
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.