תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) התשמ"ד 1984 עוסקות בהגנה על העובד ובריאותו, בהתייחס לרעש בסביבת העבודה.

פרטים

שם החוק:תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) התשמ"ד 1984
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.