הקדמה:

מעסיק במפעל או במקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק מחוייב לנקוט באמצעים להגנה על בריאותם של העובדים
רעש מזיק הוא רעש שהחשיפה אליו גבוהה מהמותר (ראו פירוט בהמשך) העלול לגרום לנזק בריאותי


על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), מעסיק במפעל או במקום עבודה שעובדים בו ברעש מזיק (או שיש יסוד סביר להניח כך), מחוייב לבצע פעולות שמטרתן להגן על בריאותם של העובדים.

פעולות שהמעסיק מחוייב לבצע

 • בדיקות רעש במקום העבודה.
 • הפחתת הרעש המזיק באמצעים טכניים והנדסיים.
 • הפחתת משך השהייה של עובדים בסביבת רעש מזיק.
 • בידוד מקום עבודה שבו רעש מזיק.
 • אספקת מגיני אוזניים מתאימים ותקינים עד להפחתת הרעש באמצעים טכניים והנדסיים (אלא אם מפקח עבודה אזורי קבע אחרת).
 • הצבת שילוט קבוע ובולט לעין המזהיר מפני רעש מזיק, מחייב שימוש במגיני אוזניים ובביצוע בדיקות רפואיות.
 • הדרכת עובדים בכתב ובעל-פה לגבי נזקים בריאותיים כתוצאה מרעש מזיק ואמצעים להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה להגנה מפני רעש מזיק (אחת לשנה לפחות).
 • בדיקות רפואיות לעובדים אחת לשנה (כולל לעובד מתחיל).

חשיפה מירבית מותרת לרעש במקום עבודה

רמות מפלס הרעש (db(a משך החשיפה המרבי
80 24 שעות
82 16 שעות
85 8 שעות
88 4 שעות
91 2 שעות
94 1 שעה
97 30 דקות
100 15 דקות
103 7.5 דקות
106 3.75 דקות
109 1.88 דקות
112 0.94 דקות
115 0.50 דקות
מעל 115 החשיפה לרעש אסורה

חשיפה מירבית מותרת לרעש הנמשך פחות משניה אחת ברציפות

רמות מפלס הרעש (db(l מספר החשיפה המרבי (ליום עבודה בן 8 שעות)
120 10000
130 1000
140 100
מעל 140 החשיפה לרעש אסורה

מי זכאי?

 • עובד החשוף במקום עבודתו לרעש מעל לרמות החשיפה המפורטות לעיל במשך לפחות 200 שעות בשנה (אלא אם מפקח עבודה איזורי הורה על פרק זמן אחר).
 • מי שעובד בעבודות הבאות:
  • חציבה, פיצוץ, גריסה וטחינה;
  • ניפוט, טוויה, שזירה ואריגה מכניים;
  • ניסור, השחזה וליטוש מכניים;
  • נגרות מכנית;
  • מסגרות ופחחות, לרבות סימרור וחיתוך מתכות בגזים;
  • הפעלת ציוד מכני הנדסי וטרקטורים ללא תא מפעיל סגור;
  • הפעלת פטישים פנוימטיים;
  • ניקוי עם או התזה בעזרת אויר דחוס;
  • הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראולים;
  • הפעלת מלגזות בדיזל או בגז, ללא תא מפעיל סגור;
  • הסקת דודי קיטור בדלק נוזלי;
  • הפעלת מדחסי אויר;
  • הפעלת טורבינות וגנרטורים, מכסחות דשא, חרמשים ממונעים ומשורי שרשרת המונעים באמצעות מנוע של שריפה פנימית.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים