מעסיק במפעל או במקום עבודה שיש בו רעש מזיק, חייב לנקוט אמצעים להגנה על בריאות העובדים
רעש מזיק הוא רעש שהחשיפה אליו גבוהה מהמותר (פירוט בהמשך) ושעלול לגרום נזק בריאותי


מעסיק במפעל או במקום עבודה שעובדים בו ברעש מזיק (או שיש יסוד סביר להניח כך), חייב לבצע פעולות שמטרתן להגן על בריאותם של העובדים.

פעולות שהמעסיק חייב לבצע

 • בדיקות רעש במקום העבודה.
 • הפחתת הרעש המזיק באמצעים טכניים והנדסיים.
 • הפחתת משך השהייה של עובדים בסביבת רעש מזיק.
 • בידוד מקום עבודה שבו רעש מזיק.
 • אספקת מגיני אוזניים מתאימים ותקינים עד להפחתת הרעש באמצעים טכניים והנדסיים (אלא אם מפקח עבודה אזורי קבע אחרת).
 • הצבת שילוט קבוע ובולט לעין שמזהיר מפני רעש מזיק, שמחייב שימוש במגיני אוזניים ובביצוע בדיקות רפואיות.
 • הדרכת העובדים בכתב ובעל-פה לגבי נזקים בריאותיים כתוצאה מרעש מזיק ואמצעים להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה להגנה מפני רעש מזיק (אחת לשנה לפחות).
 • בדיקות רפואיות לעובדים אחת לשנה (כולל לעובד מתחיל).

חשיפה מירבית מותרת לרעש במקום עבודה

רמות מפלס הרעש (db(a משך החשיפה המרבי
80 24 שעות
82 16 שעות
85 8 שעות
88 4 שעות
91 2 שעות
94 1 שעה
97 30 דקות
100 15 דקות
103 7.5 דקות
106 3.75 דקות
109 1.88 דקות
112 0.94 דקות
115 0.50 דקות
מעל 115 החשיפה לרעש אסורה

חשיפה מירבית מותרת לרעש הנמשך פחות משניה אחת ברציפות

רמות מפלס הרעש (db(l מספר החשיפה המרבי (ליום עבודה בן 8 שעות)
120 10000
130 1000
140 100
מעל 140 החשיפה לרעש אסורה

מי זכאי?

 • עובד שחשוף במקום עבודתו לרעש מעל לרמות החשיפה שמפורטות למעלה במשך 200 שעות לפחות בשנה (אלא אם מפקח עבודה איזורי החליט על פרק זמן אחר).
 • מי שעובד בעבודות הבאות:
  • חציבה, פיצוץ, גריסה וטחינה.
  • ניפוט, טוויה, שזירה ואריגה מכניים.
  • ניסור, השחזה וליטוש מכניים.
  • נגרות מכנית.
  • מסגרות ופחחות, לרבות סימרור וחיתוך מתכות בגזים.
  • הפעלת ציוד מכני הנדסי וטרקטורים ללא תא מפעיל סגור.
  • הפעלת פטישים פנוימטיים.
  • ניקוי עם או התזה בעזרת אוויר דחוס.
  • הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראולים.
  • הפעלת מלגזות בדיזל או בגז, ללא תא מפעיל סגור.
  • הסקת דודי קיטור בדלק נוזלי.
  • הפעלת מדחסי אוויר.
  • הפעלת טורבינות וגנרטורים, מכסחות דשא, חרמשים ממונעים ומשורי שרשרת המונעים באמצעות מנוע של שריפה פנימית.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים