הקדמה:

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) קובעות את כללי הזכאות לקצבה מיוחדת עבור נכים התלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום, וכן את שיעורי הקצבה.

פרטי החוק

שם החוק:
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978‏

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באתר נבו