תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) קובעות את כללי הזכאות לקצבה מיוחדת עבור נכים התלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום, וכן את שיעורי הקצבה.

פרטים

שם החוק:‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978‏
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באתר נבו