הפורטל כולל מידע לגבי קצבת שירותים מיוחדים, הגשת התביעה לקצבה והזכויות הנלוות לה.

קצבת שירותים מיוחדים משולמת לבוגרים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), או למקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, והם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים