תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


תקנות אלו עוסקות בנושא ועדות עררים של המוסד לביטוח לאומי, הרכבן וסמכויותיהן.

  • הפרק הראשון בתקנות מכיל הגדרות למושגים.
  • הפרק השני עוסק בועדת עררים לשירותים מיוחדים.
  • הפרק השלישי עוסק בועדת עררים לילד נכה.
  • הפרק הרביעי מכיל הוראות שונות הנוגעות לשתי וועדות העררים.

פרטי החוק

שם החוק:
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה - 1995‏

נושאים וזכויות

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים