תקנות אלו עוסקות בנושא ועדות עררים של המוסד לביטוח לאומי, הרכבן וסמכויותיהן.

  • הפרק הראשון בתקנות מכיל הגדרות למושגים.
  • הפרק השני עוסק בועדת עררים לשירותים מיוחדים.
  • הפרק השלישי עוסק בועדת עררים לילד נכה.
  • הפרק הרביעי מכיל הוראות שונות הנוגעות לשתי וועדות העררים.

פרטים

שם החוק:‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה - 1995‏
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים