הקדמה:

תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), התשכ"ח - 1968‏ מתקיימת מתוקף חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ומסדירות את נושא הטיפול הרפואי שניתן לנפגעי תאונות עבודה.

פרטי החוק

שם החוק:
‏תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), התשכ"ח - 1968‏

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

מקורות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.