הפורטל מרכז מידע על הליכים וזכויות הנוגעים לנכות מעבודה.

נכי עבודה הם נפגעי עבודה שנותרו נכים בעקבות פגיעה שאירעה להם במהלך עבודתם ונקבעה להם דרגת נכות, זמנית או קבועה, על-ידי ועדה רפואית.
מי שהוכרו כנכי עבודה זכאים לקצבת נכות או למענק נכות ולהטבות נוספות שיסייעו להם להשתקם.

זכויות לבעלי דרגת נכות גבוהה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין


חקיקה ונהלים