תקנות אלו אוסרות על גרימת פליטת עשן שחור מחצרות בתים

פרטים

שם החוק:תקנות למניעת מפגעים(זיהום אויר מחצרים), תשכ"ב-1962
קישור:נוסח התקנות
שר אחראי:השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים