פליטת עשן שחור מחצרות בתים לרשות הרבים או לרשותם של אחרים נחשבת זיהום אוויר בלתי סביר, ולכן היא אסורה על-פי החוק
האיסור אינו חל על הפעלת תנור או דוד למשך עד 6 דקות בכל שעה, ואינו חל על פליטת עשן מכלי שייט

תקציר

בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), פליטת עשן שחור מחצרות בתים לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא בגדר זיהום אוויר בלתי סביר ולכן היא אסורה.

 • עשן שחור מוגדר בתקנות כעשן בגוון 2 בלוח למדידת עשן "רינגלמן" או "מיקרו-רינגלמן", או עשן כהה ממנו (ראו לוח רינגלמן באתר המשרד להגנת הסביבה).
 • איסור זה אינו חל לגבי:
  • הפעלת תנור או דוד למשך עד 6 דקות בכל שעה.
  • פליטת עשן מכלי שייט.

מי זכאי?

 • כל אדם במדינת ישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של חשש למפגע סביבתי יש לפנות לרשות המקומית - ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות סביבה. לרשימת איגודי ערים ויחידות סביבתיות מאתר המשרד להגנת הסביבה.
 • אם מדובר במפגע סביבתי מתמשך, ניתן לפנות למרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. לרשימת מרכזות פניות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
 • לדיווחים דחופים במקרים של זיהום או חשש לזיהום הסביבה (זיהום קרקע, זיהום מים, או זיהום אוויר), ניתן לפנות למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, הפועל 24 שעות ביממה, בטלפון: *6911 .
 • אם המפגע הסביבתי אינו מטופל כנדרש על-ידי הרשות המקומית או במקרה שבו הרשות המקומית היא האחראית למפגע, ניתן לפנות למשטרה הירוקה: 08-9788888.
 • כמו כן, ישנה אפשרות לפנות בתלונה למשטרת ישראל.
טיפ
המדווח על המפגע יכול לתעד אותו, למשל באמצעות צילום המפגע ורישום השעות שבהן מתרחש הזיהום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים