תקנות אלו אוסרות על פליטת גזים לרשות הרבים ממבערי מזוט (תנורים להסקה ביתית המשתמשים ב"מזוט" (תערובת פחמימנית נוזלית המהווה שארית הזיקוק של נפט גלמי לאחר הפרדת השמנים הקלים)

פרטים

שם החוק:תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל"ג-1972
קישור:נוסח התקנות
שר אחראי:השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים