הקדמה:

תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), תשס"א - 2001 מפרטות את הזכויות והחובות של הורים ואפוטרופוסים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הנמצא במסגרת דיור חוץ ביתי: דירה, הוסטל או מעון.
התקנות כוללות "הסכם הורים" הנחתם לפני הכניסה למסגרת הדיור, בין משרד הרווחה והרשות המקומית לבין ההורה או האפוטרופוס.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), תשס"א - 2001
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים