מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) וחיילים בשירות חובה עשויים להיות זכאים לתשלום חודשי לצורך הבטחת הקיום המינימלי של משפחתם
התשמ"ש (תשלומי משפחה) יינתן למלש"בים רק לאחר גיוסם
למידע נוסף ראו באתר צה"ל ובפקודת מטכ"ל

תקציר

מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) וחיילים בשירות חובה שהם או משפחתם נתונים בקשיים כלכליים או סוציאליים, רשאים לבקש תשלומי משפחה (תשמ"ש) עבור הוריהם (שני ההורים או אחד מהם), עבור בני/בנות זוגם (אם הם נשואים), עבור ילדיהם ועבור אחיהם ואחיותיהם, במקרה שהם האפוטרופסים שלהם.

מי זכאי?

 • מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) וחיילים בשירות חובה.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
הגשת בקשות ת"ש באופן מקוון (במערכת דיגיטלית)
 • כיום ניתן לפתוח בקשת ת"ש באופן מקוון, באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.
 • בפעם הראשונה שמגישים בקשה במערכת הדיגיטלית, יש לפנות למש"קית ת"ש.
  • לאחר פתיחת הבקשה, היא תופיע באזור האישי של הפונה, עם פירוט האישורים הנדרשים.
  • יש להעלות לאזור האישי את האישורים הרלוונטיים.
  • האישורים יעודכנו במערכת הצבאית של סגל הת"ש לצורך המשך הטיפול בבקשה.
 • את הבקשות הבאות הפונים יוכלו לפתוח בעצמם במערכת.
 • למידע נוסף ראו באתר צה"ל.
 • יש להגיש בקשה לקבלת תמיכה משפחתית למשקית הת"ש בלשכת הגיוס (למלש"בים) או למשקית הת"ש ביחידה שבה משרתים (לחיילים בשירות חובה).
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  1. תלושי שכר של ההורים או בת הזוג עבור 3 חודשים אחרונים (בהתאם לסוג הבקשה).
  2. תדפיסי בנק מ-3 חודשים אחרונים של ההורים או בת הזוג (בהתאם לסוג הבקשה).
  3. קצבאות ביטוח לאומי (אם יש) עבור 3 חודשים אחרונים.
  4. תצלום ת"ז של ההורים/אישה בצירוף ספח עם פרטי הילדים.
  5. דוח עובדת סוציאלית, במידת הצורך(להורדת הטופס).
  6. אישור אפוטרופסות, במידת הצורך.
  7. פירוט אשראי שקלי או שיערוך של פקדונות.
  8. פירוט כרטיסי אשראי לגבי 3 החודשים האחרונים.
  9. אישור בעלות על רכב (אם יש).
 • ייתכן שייערך ביקור בית בביתו של המלש"ב, במידת הצורך.
 • במקרה שאושרה הזכאות לתשלומי משפחה, סכום הסיוע שייקבע יועבר מדי חודש ישירות לחשבון הבנק של ההורים או של בן/בת הזוג. בנוסף יקבלו המלש"בים מענק למשכורת הצבאית עם גיוסם לצה"ל.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

ערעור

 • אם הבקשה לתשלום נדחתה, ניתן להגיש ערעור:
  • לפני הגיוס יש להגיש את הערעור למדור פרט בלשכת הגיוס.
  • לאחר הגיוס יש להגיש את הערעור למש"קית הת"ש ביחידה.

היקף הסיוע

 • היקף הסיוע נקבע על ידי הגורמים הצבאיים בהתאם למצב הכלכלי והסוציאלי של המבקש ומשפחתו.
 • חייל שהוריו זכאים לתשמ"ש יקבל מענק מידי חודש למשכורתו הצבאית.
 • חייל שהוריו זכאים לתשלומי משפחה יקבל בנוסף לשכר החודשי פעמיים בשנה (בראש השנה ובפסח) תווי שי לחג, הניתנים למימוש בכ-50 רשתות שיווק.
 • חייל שאחיו הוא חייל הזכאי למענק תשמ"ש יקבל גם הוא את המענק על-פי זכאותו של אחיו. מומלץ לאשר את הזכאות עבור האח שנמצא ברמ"פ (רמת פעילות) הגבוהה יותר.
 • חיילים שיוכרו כחיילים בודדים, זכאי סיוע וזכאי תשמ"ש, זכאים לקבל בכל חודש 120 ₪ לרכישת מוצרי מזון בסופרמרקט.

סיוע נוסף

 • חיילים הנמצאים בקשיים כלכליים עשויים לקבל סיוע נוסף הכולל:
  • קבלת ציוד אישי מטעם קרן הסיוע של צה"ל והאגודה למען החייל.
  • מענק לרכישת מכשירים חשמליים.
  • מענק פיקודי במקרה של בעיה כלכלית דחופה.
  • הלוואה.
  • חופשה מיוחדת לצורך עבודה.
  • היתר לעבודה פרטית לאחר שעות הפעילות בצבא - לפרטים נוספים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים