התפטרות לצורך טיפול בילד (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

עובדת שילדה והתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילד, זכאית לפיצויי פיטורים מהמעביד
עובדת שקיבלה ילד לאימוץ, למשמרת מאם פונדקאית או למטרת אומנה זכאית גם היא לפיצויי פיטורים
על העובדת להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד כדי לממש את הזכאות לדמי אבטלה, למעט במקרים מסוימים

על-פי סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים, עובדת (ובתנאים מסוימים גם עובד) שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה על-מנת לטפל בילדה, זכאית לקבל פיצויי פיטורים (בתנאי שהתקיימו יחסי עובדת-מעביד בינה לבין המעסיק במשך שנה לפחות).

 • החל מיום 11.08.2011, תיקון לחוק מרחיב את הזכאות גם לעובדת שהתפטרה לאחר קבלת ילד לאימוץ, למשמרת מאם פונדקאית או למטרת אומנה, בפרק זמן של 9 חודשים מיום הקבלה.

מי זכאי?

 • עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בילד זכאית במקרים הבאים לקבל פיצויי פיטורים, בתנאי שהיו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות:
 • עובד יוכל, בהתאם לאותם תנאים, להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורים במקום בת זוגו, אם מתקיים בנוסף אחד מאלה:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת 6 חודשים רצופים לפני יום התפטרותו.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי, עקב נכות או מחלה של בת הזוג.
  3. בת זוגו עבדה כעובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפני הלידה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת להודיע בכתב למעסיק על ההתפטרות לצורך טיפול בילד תוך מתן התראה מוקדמת. להרחבה ראו הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות.
 • מומלץ למסור את מכתב ההתפטרות כך שמועד ההתפטרות בפועל (תום תקופת ההתראה המוקדמת) יהיה בתוך טווח 9 חודשים מיום הלידה/קבלת הילד.
 • במידה ועובד/ת התפטר/ה תוך 9 חודשים מיום הלידה/קבלת הילד על מנת לטפל בילד, ולא קיבל/ה פיצויי פיטורים מהמעביד, ניתן לתבוע בבית הדין לעבודה פיצויי פיטורים מהמעביד ואף פיצויים על הלנת פיצויי פיטורים. ראו פרק פסקי דין.

זכאות לדמי אבטלה

 • יש לשים לב, שעובדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה/קבלת הילד זכאית אמנם לפיצויי פיטורים, אך יהיה עליה להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד על מנת לנצל את זכאותה לדמי אבטלה (במידה והזכאות קיימת).
 • אין חובת המתנה של 90 ימים במקרים של התפטרות מוצדקת - התפטרות בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובדת או של בן משפחתה.
  • התפטרות בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות שונות ביחסי העבודה שבהן לא ניתן לדרוש מהעובדת להמשיך בעבודתה (לדוגמה: אופי העבודה, שעות עבודה ארוכות מאוד, משרה מפוצלת, מרחק מעל 40 ק"מ לאם לילד עד גיל 7 וכו').
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • ההתפטרות מזכה בפיצויי פיטורים רק אם נעשתה לצורך טיפול בילד. במידה ועובד/ת התפטר/ה מסיבות שאינן קשורות לטיפול בילד (כגון נסיעה לחו"ל, מעבר דירה או מציאת מקום עבודה אחר), לא תהיה זכאות לפיצויי פיטורים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
הממונה על חוק עבודת נשים ממונה על מתן היתרים לפי חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הרשות לקידום מעמד האישה ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים, בתפקידים בכירים ובעמדות השפעה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים זכויות עובדים בעת מחלה, נשים עובדות, סיום יחסי עבודה
מס הכנסה אחראי על גביית מסים מהכנסות העובדים החייבות במס שכר העבודה ומרכיביו
האגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים