התפטרות לצורך טיפול בילד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדת (ובתנאים מסוימים גם עובד) שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילד, זכאית לפיצויי פיטורים מהמעביד
עובדת שקיבלה ילד לאימוץ, למשמרת מאם פונדקאית או למטרת אומנה זכאית גם היא לפיצויי פיטורים
על העובדת להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד כדי לממש את הזכאות לדמי אבטלה, למעט במקרים מסוימים
למידע נוסף ראו סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים וסעיף 166 לחוק הביטוח הלאומי

על-פי סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים, עובדת (ובתנאים מסוימים גם עובד) שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה על-מנת לטפל בילד, זכאית לקבל פיצויי פיטורים (בתנאי שהתקיימו יחסי עובדת-מעביד בינה לבין המעסיק במשך שנה לפחות).

 • החל מיום 11.08.2011, תיקון לחוק מרחיב את הזכאות גם לעובד/ת שהתפטר/ה לאחר קבלת ילד לאימוץ, למשמרת מאם פונדקאית או למטרת אומנה, בפרק זמן של 9 חודשים מיום הקבלה.

מי זכאי?

 • עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בילד זכאית במקרים הבאים לקבל פיצויי פיטורים, בתנאי שהיו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות:
 • עובד יוכל, בהתאם לאותם תנאים, להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורים במקום בת זוגו, אם מתקיים בנוסף אחד מאלה:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת 6 חודשים רצופים לפני יום התפטרותו.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי, עקב נכות או מחלה של בת הזוג.
  3. בת זוגו עבדה כעובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפני הלידה.
 • על-פי הפסיקה (ראו בסעיף פסקי דין בהמשך), יולדת שהתפטרה עשויה להיות זכאית לפיצויי פיטורים גם כאשר מצאה מקום עבודה אחר, אם מקום העבודה החדש מאפשר לה שהות ממושכת יותר עם הילד.

תהליך מימוש הזכות

זכאות לדמי אבטלה

 • יש לשים לב, שעובדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה/קבלת הילד זכאית אמנם לפיצויי פיטורים, אך יהיה עליה להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד על מנת לנצל את זכאותה לדמי אבטלה (במקרה שהזכאות קיימת).
 • אין חובת המתנה של 90 ימים במקרים של התפטרות מוצדקת - התפטרות בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובדת או של בן משפחתה.
  • התפטרות בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות שונות ביחסי העבודה שבהן לא ניתן לדרוש מהעובדת להמשיך בעבודתה (לדוגמה: אופי העבודה, שעות עבודה ארוכות מאוד, משרה מפוצלת, מרחק מעל 40 ק"מ לאם לילד עד גיל 7 וכו').
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • ההתפטרות מזכה בפיצויי פיטורים רק אם נעשתה לצורך טיפול בילד. אם עובד/ת התפטר/ה מסיבות שאינן קשורות לטיפול בילד (כגון נסיעה לחו"ל, מעבר דירה, או מציאת מקום עבודה אחר), לא תהיה זכאות לפיצויי פיטורים, אלא אם מדובר באחת הסיבות האחרות הקבועות בחוק ואשר מזכות בפיצויים גם במקרה של התפטרות. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים