ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
(הופנה מהדף פנסיה לעובד עצמאי)

הקדמה:

עובד עצמאי רשאי להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון לגיל פרישה וביטוח מוות או נכות
קופות גמל לעצמאים אינן כוללות רכיב פיצויים.
עובד עצמאי יכול לקבל הטבות מס של עד 16% מהכנסתו באמצעות חסכון פנסיוני, עד לתקרת הכנסה שנתית של 208,800 ש"ח (17,400 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2015)
שם הערך לא נכון. הערך מתיחס להטבות המס של הפקדות של עצמאי. יש לשנות את שם הערך ל"הטבות מס לעצמאי המפקיד כספים לביטוח פנסיוני". ובתוך הערך הזה לכתוב את תהליך המימוש של זכויות עצמאים, הפקדות חודשיות והפקדות חד פעמיות (מה שאין לשכירים), הפקדות לתגמולים בלבד (שבהם אחוזי דמי הניוהל גבוהים יותר).
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 29.12.2014, 16:29 (IST)

בשנת 2008 הוחל הסדר פנסיה חובה על כלל השכירים במשק. אין כיום הסדר דומה המחייב עצמאים להפקיד כספים עבור חיסכון פנסיוני. עם זאת, היות והיעדר חיסכון לפנסיה עלול להביא לעוני בתקופת הפנסיה, המדינה מתמרצת את העצמאים להפקיד כספים בחסכון פנסיוני ע"י הטבות מס ספציפיות למגזר.

 • הטבות מס אלה, הניתנות ע"י רשויות המס, הינן בשיטה של ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת) המעניקה הטבה עפ"י שיעור המס השולי ושל זיכוי (הקטנת המס לתשלום).
 • סכומי הניכוי והזיכוי מחושבים בשיעור מהכנסת המבוטח העצמאי והם מוגבלים בתקרה המשתנה מידי שנה. בשנת 2015 מוגבלת ההטבה לתקרה של הכנסה שנתית שלא עולה על 208,800 ש"ח (בממוצע 17,400 ש"ח לחודש).
 • עובד עצמאי יכול לקבל הטבות מס של עד 16% מהכנסתו עד לתקרת הכנסה (208,800 ש"ח בחישוב שנתי נכון לשנת 2015) על פי הפירוט שלהלן:
  • הפקדה עד 11% מההכנסה תזכה בניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס), על פי המס השולי של העצמאי.
  • הפקדה עד 5% מההכנסה תזכה בזיכוי (החזר מס) של 35% לתכנית הפנסיה.
 • ניתן לשלב בחיסכון הפנסיוני ביטוח חיים למקרי אובדן כושר עבודה או מוות.

מי זכאי?

 • עובד עצמאי. גם שכיר המפקיד באופן עצמאי לחיסכון פנסיוני זכאי להטבות מס אך יש שוני בתקרות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לזכות בהטבות המס ע"י הפקדה בתוכנית פנסיונית (קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה).

חשוב לדעת

 • עובד עצמאי רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדות לקופות הגמל השונות, רק באותה שנה בה בוצעו ההפקדות.
 • ניתן להפקיד לחיסכון פנסיוני גם מעבר לתקרת ההכנסה המוזכרת אך להפקדות אילו אין פטור מתשלום מס.
 • לעצמאי אין רכיב פיצויים בחיסכון כלשכיר, החיסכון שלו כולל רק את רכיב התגמולים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל