תעודת סטודנט מאפשרת לסטודנטים לממש את זכויותיהם על-פי חוק זכויות הסטודנט ואת זכאותם להטבות שונות
התעודה היא רב-שנתית, נושאת תמונה ומספר זהות
קבלת התעודה כרוכה בתשלום


סטודנט זכאי לקבל תעודת סטודנט מהמוסד הלימודי (או אגודת הסטודנטים מטעמו) לצורך מימוש זכויותיו על-פי חוק זכויות הסטודנט וזכאותו להטבות שונות הניתנות לסטודנטים (כגון הנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית).

  • תעודת הסטודנט נושאת תמונה ומספר זהות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד הלימודי, או אגודת הסטודנטים מטעמו, ינפיקו לסטודנט תעודת סטודנט בתחילת שנת הלימודים.
  • קבלת התעודה כרוכה בתשלום.
  • לסטודנט ותיק תינתן מדבקת תיקוף עבור שנת הלימודים הרלוונטית כדי להדביקה על התעודה שברשותו.

אובדן או גניבת תעודת סטודנט

  • במקרה של אובדן או גניבת תעודת הסטודנט, ניתן לבקש הנפקת תעודת סטודנט חדשה מהגוף האחראי להנפקת תעודת סטודנט במוסד הלימודי.
  • הנפקת התעודה החדשה כרוכה בתשלום.

חשוב לדעת

  • לבירורים על קבלת התעודה וההטבות שהיא מקנה ניתן לפנות לאגודת הסטודנטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות