מי שאין בידו להוכיח כי התגורר עם קרוב משפחה שהיה דייר בדיור הציבורי שלוש שנים לפחות ברציפות לפני פטירתו של קרוב המשפחה - אינו זכאי לקבל זכויות של דייר ממשיך בדירה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום ירושלים
שם התיק:תא (י-ם) 8547/04
תאריך:26.03.2009
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

מדובר בתביעה שהגישה עמידר נגד אח ואחות, בדרישה כי יפנו דירה בבעלותה וישלמו דמי שימוש בדירה עבור התקופה שהתגוררו בה ללא אישור. המחלוקת בתביעה זו נסובה סביב השאלה האם לנתבע זכויות של דייר ממשיך בדירה, לאחר פטירת אביו שהתגורר בה כדייר חוזי.

האב שכר את הדירה בדיור הציבורי מעמידר מאז 1990 ונפטר בשנת 2002. מאז, החזיק בנו בדירה ללא זכות חוקית וללא הסכמתה של עמידר.

האח והאחות הגישו לועדה ללגליזציה בקשה להעברת הזכויות החוזיות בדירה על שמם כדיירים ממשיכים, אולם בקשתם נדחתה, מאחר שאינם עומדים בקריטריונים להקניית זכויות חוזיות עפ"י חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי.

לפיכך טענה עמידר כי שהות הנתבעים בדירה הינה בלתי חוקית ומהווה הסגת גבול ודרשה מהם דמי שימוש ראויים בגין החזקתם הלא חוקית בדירה, עבור התקופה שמיום הפלישה ועד ליום הגשת התביעה.

לטענת הנתבע, הוא התגורר בדירה עם אביו מאז 1993, ולפיכך הוא עומד בקריטריונים להחשב כדייר ממשיך ולהמשיך להתגורר בדירה.

הוא טען כי בתקופה הראשונה למגוריו בדירה, שלחה לו עמידר שוברים לתשלום בסכום התואם את הוראותיה ביחס לדייר ממשיך, אשר שולמו על-ידיו ועל-ידי אחותו, ולפיכך נכרת ביניהם הסכם שכירות לפיו דמי השכירות יעמדו על הסכום ששילם אביו.

עוד הוסיף כי עמידר החלה בשלב מסוים לדרוש סכומים חסרי בסיס או עיגון, שלא היה באפשרותו לשלם וכי בנספחים שצירפה עמידר לא מצוין כיצד חושבו דמי השכירות או דמי השימוש הראויים או מדוע אין מקום לשלם דמי שכירות כפי שנקבעו בהנחיות משרד הבינוי והשיכון.

בנוסף, קבל הנתבע על אמינות דו"חות הביקור שנערכו בדירת המנוח בעודו בחיים, ובהם צוין כי לא התגורר עמו באופן רצוף בתקופה של שלוש שנים לפני פטירתו.

השופט שמע את עדויותיהם של: הנתבעים, אמם, שמאי מקרקעין וסגנית מנהל מרחב עמידר במחוז ירושלים והחליט לקבל את טענת עמידר, לאחר שמצא את המידע בדוח"ות הביקור אמין.

התביעה התקבלה והשופט והורה לנתבעים להתפנות מהדירה.

משמעות

  • מי שאין בידו להוכיח כי התגורר עם קרוב משפחה שהיה דייר בדיור הציבורי שלוש שנים לפחות ברציפות לפני פטירתו של קרוב המשפחה - אינו זכאי לקבל זכויות של דייר ממשיך בדירה.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״