מי שאין באפשרותו להוכיח כי התגורר עם קרוב משפחה שהיה דייר בדיור הציבורי 3 שנים לפחות ברציפות לפני פטירתו של קרוב המשפחה, אינו זכאי להיות מוכר כדייר ממשיך בדירה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט העליון
שם התיק:עת"מ 856/06
תאריך:28.02.2007
קישור:לפסק הדין המלא

ילדיה של דיירת בדיור הציבורי הגישו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בנושא דרישתם להיחשב כדיירים ממשיכים לאחר פטירתה של האם.
המנוחה ובעלה התגוררו בדירה משנת 1968 ועד לפטירתם בשנים 2001 ו-1990. בשנת 2002 הגישו ילדיהם בקשה להכרה בהם כדיירים ממשיכים בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי.
ועדת האכלוס העליונה של משרד הבינוי והשיכון דחתה את בקשתם, בנימוק כי לא התגוררו בדירה 3 שנים לפחות ברציפות לפני פטירת המנוחה, כפי שהחוק דורש. הם ערערו בפני הוועדה והיא דחתה את בקשתם בשנית. באותו זמן הגישה חברת הדיור הציבורי תביעה לבית משפט השלום בדרישה לפנותם מהדירה, ותביעתה התקבלה.
שופט בית משפט השלום קבע כי החלטת משרד הבינוי והשיכון מבוססת כראוי על התשתית העובדתית וכי אין מקום להתערבות נוספת. הוא דחה את טענותיהם של הנתבעים כי לא ניתנה להם זכות שימוע, משום שדווקא היו מיוצגים בבית המשפט. כך גם נדחו טענותיהם כי לא ניתנה להם אפשרות לעיין בחומר הראיות שהוצג בפני ועדת האכלוס וכי נפלו פגמים בעבודת הוועדה בכך שהסתייעה בחקירות של גוף אחר. השופט טען כי על הוועדה לקבל את החלטותיה על בסיס תשתית עובדתית מבוססת, ולצורך כך היא רשאית לבחון את המצב העובדתי באמצעות בדיקות או חקירות ולהיעזר באחרים.
הנתבעים ערערו על פסק דין זה לבית המשפט העליון, אולם השופטים קיבלו את נימוקי בית משפט השלום ודחו את הערעור, היות שלא היתה בידי בני המשפחה הוכחה כי אכן התגוררו בדירה באופן רצוף במשך 3 שנים לפני מות אמם.

משמעות

  • מי שאין באפשרותו להוכיח כי התגורר עם קרוב משפחה שהיה דייר בדיור הציבורי 3 שנים לפחות ברציפות לפני פטירתו של קרוב המשפחה, לא יהיה זכאי לזכויות של דייר ממשיך בדירה.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.