מי שמתגורר בדירה ציבורית תקופה של חמש שנים לפחות, ואין בבעלותו, או בבעלות קרובו, דירה או מקרקעין אחרים, זכאי לדיור ציבורי
בן זוג של זכאי לדיור ציבורי שנפטר, החי עמו לפחות שלוש שנים (בסמוך למועד פטירתו) ואין דירה בבעלותו, זכאי להמשיך להתגורר באותה דירה ציבורית
אדם שבבעלותו דירה התפוסה על ידי דייר מוגן, לא ימנע ממנו לממש זכויות אחרות, שקיימות לו מכח החוק, לרבות כ"דייר ממשיך"

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום ראשון לציון
שם התיק:תא (ראשל"צ) 280/08
תאריך:13.09.2009
קישור:פסק הדין באתר נבו

התובעת היא חברת עמידר, המבקשת לפנות את הנתבעת מדירה ציבורית אשר בבעלותה. לטענתה, הנתבעת אינה זכאית להתגורר בדירה, מכיוון שישנה דירה אחרת בבעלותה. הנתבעת, היתה ידועתו בציבור של אדם הזכאי לדיור ציבורי והתגוררה עמו ברציפות מאז שנת 1980 ועד למועד פטירתו בשנת 2007. לטענת הנתבעת, היא זכאית להמשיך להתגורר באותה דירה ציבורית שחיה עם הזכאי המנוח, לפי סעיף 1 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי:

  • זכאי - מי שמתגורר בדירה ציבורית תקופה של חמש שנים לפחות, ואין בבעלותו, או בבעלות קרובו, דירה או מקרקעין אחרים.
  • דייר ממשיך - בן זוג של זכאי שנפטר או של זכאי שעבר להתגורר במוסד סיעודי, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, וכן ילדו, נכדו, הורהו או מי שהזכאי היה אפוטרופסו, ובלבד שהוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית תקופה של שלוש שנים לפחות בסמוך למועד פטירת הזכאי או למועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד הסיעודי.

אכן נמצא, כי הנתבעת, ידועתו בציבור של הזכאי המנוח, אשר התגוררה עמו בדירה הציבורית מעל לשלוש שנים, עונה להגדרה של "דיירת ממשיכה". המחלוקת בין הצדדים, היתה בעניין זכאותה של הנתבעת לדיור ציבורי, כאשר בבעלותה דירה אחרת, המושכרת לדייר מוגן:

  • דמי השכירות שהיא מקבלת עבורה הם זעומים (50 ₪ לחודש).
  • לנתבעת אין אפשרות למכור את הדירה, או להשכיר אותה לפי מחירי השוק באופן חופשי (לא יכולה להרוויח ממנה מבחינה כלכלית).
  • לפי סעיף 131 (7) לחוק הגנת הדייר הנתבעת אינה יכולה לפנות את הדייר המוגן, כי לא יכולה מבחינה כלכלית להעמיד לרשותו דירה חלופית.
  • הנתבעת היא בשנות ה - 70 לחייה, מתקיימת מהבטחת הכנסה מביטוח לאומי, מצבה הכלכלי קשה ופינויה מהדירה יותירה ללא קורת גג.

בית משפט השלום פסק:

  • כאשר קיימת דירה אחרת בבעלות הדייר הממשיך אולם אותה דירה תפוסה על ידי דייר מוגן, אזי יש לראותו כמי שאין בבעלותו דירה אחרת.
  • חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, נועד לאפשר דיור ציבורי, למי שאינו יכול מבחינה כלכלית לרכוש או לשכור דירה.
  • מצבה הסוציאלי-כלכלי של הנתבעת והעובדה כי לא נחשבת לבעליה של הדירה באמת (הדירה תפוסה על ידי דייר מוגן), מצדיק את הכרתה כ"דיירת ממשיכה" - זכאית להמשיך להתגורר בדירה הציבורית.

משמעות

  • דייר ממשיך שהנו בעלים של דירה התפוסה על-ידי דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר לא ייחשב לבעלים של דירה אחרת מבחינת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, וזכאותו לפי החוק לא תיפגע רק בשל היותו הבעלים של דירה כזו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות