מתקין מעליות בבית מגורים אחראי לפעולה התקינה של המעלית למשך שנה
שנת האחריות תחל במועד שבו ייחתם הסכם שירות תחזוקה ותיקונים עם נציגות דיירי הבית
האחריות מכסה תיקונים וחלפים, והיא ניתנת ללא תשלום מדיירי הבית


מתקין מעליות בבית מגורים אחראי לפעולה התקינה של המעלית למשך שנה.

 • האחריות מכסה תיקונים וחלפים, והיא ניתנת ללא תשלום מדיירי הבית.
 • שנת האחריות תחל במועד שבו ייחתם הסכם שירות תחזוקה ותיקונים עם נציגות דיירי הבית. כדי שהאחריות תחל במועד זה, יש לחתום על ההסכם בתוך 60 ימים מהיום שבו בודק מעליות מוסמך נתן אישור שמולאו דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.
 • ב-6 החודשים הראשונים של שנת האחריות מתקין המעלית ייתן שירותי תחזוקה שוטפים, ללא תשלום מדיירי הבית.
 • על מתקין המעלית לתת לרוכש המעלית תיק מידע הכולל מידע מפורט על המעלית ומכלליה, כולל תרשים חשמלי כללי הדרוש לתחזוקה ולתיקון של המעלית, וכן ספר טיפולים במעלית שיכלול הוראות טיפול ותחזוקה של המעלית.

מי זכאי?

 • הבעלים בבניין מגורים.

תהליך מימוש הזכות

 • על נציגות הדיירים לחתום על הסכם שירות תחזוקה ותיקונים עם מתקין המעלית.
 • יש לחתום על ההסכם בתוך 60 ימים מהיום שבודק מעליות מוסמך נתן אישור שמולאו דרישות החוק. לחיפוש בודק מעליות מוסמך.

חשוב לדעת

 • מי שנתן שירות למעלית, יתן למקבל השירות חשבון חתום שיפורטו בו הפרטים הבאים:
  • שם נותן השירות וכתובת העסק
  • שם מקבל השירות וכתובתו
  • תיאור השירות ופרטיו
  • פירוט שכר השירות
  • פירוט החלפים ומחירם
  • מועד מתן השירות ומקומו
  • תאריך החשבון
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים