חובה לבצע בדיקת בטיחות של המעלית אחת ל-6 חודשים
האחריות על הזמנת הבדיקה והתשלום עבורה הוא על בעלי הבניין שבו נמצאת המעלית
אי ביצוע הבדיקה מהווה עבירה פלילית


בעלי בניין שבתוכו יש מעלית חייבים לדאוג לבדיקה תקופתית של המעליות באמצעות בודק מוסמך לפחות אחת ל-6 חודשים.

 • הבדיקה צריכה להיעשות על-ידי בודק מוסמך למעליות, שקיבל את הסמכתו מזרוע עבודה.
 • בעלי הבניין אחראים להזמין את הבדיקה ולשלם עבורה.
 • אי ביצוע הבדיקה מסכן את המשתמשים במעלית, ואף מהווה עבירה פלילית.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

 • הבעלים בבניין שבו מותקנת מעלית.
דוגמה
בעלי דירות בבית משותף, בעלים של בניין משרדים, בעלים של מבנה מסחרי.

למי ואיך פונים

 • על בעלי הבניין להזמין בודק מוסמך שקיבל את הסמכתו ממשרד העבודה. לחיפוש בודק מוסמך של מעליות.
 • יש להזמין את הבדיקה אחת ל-6 חודשים.
 • בעלי הבניין אחראים לתשלום עבור הבדיקה.

שלבי ההליך

 • בודק המעלית ימלא את תוצאות הבדיקה בדו"ח "תסקיר בדיקה", וישלח אותו אל בעלי הבניין ואל משרד העבודה.
 • אם נדרשים תיקונים במעלית, באחריות בעלי הבניין להזמין אנשי מקצוע לתיקון הליקויים שנמצאו במהלך הבדיקה, ושפורטו בדו"ח.
אזהרה
אם נמצאו ליקויים שעלולים לסכן את המשתמשים במעלית יש להשבית את המעלית מיד, ולדאוג לכל הסידורים האפשריים כדי למנוע שימוש במעלית.
 • במשרד העבודה ייערך מעקב על ביצוע הבדיקות התקופתיות ועל ביצוע התיקונים הנדרשים בתסקיר.
 • אם נמצאו ליקויים שדורשים את השבתת המעלית, משרד העבודה תוציא צו האוסר את המשך פעולת המעלית עד לתיקונה ובדיקתה. הפעלת המעלית מחדש תאושר על-ידי מפקח עבודה, רק לאחר שהבודק המוסמך יבדוק את המעלית ויאשר שהליקויים תוקנו והמעלית בטוחה לשימוש.

חשוב לדעת

 • כל מעלית נדרשת לבדיקה לפני הפעלתה באמצעות בודק מוסמך למעליות, כדי לוודא שהיא בנויה לפי דרישות החוק ועל-פי התקן הנדרש.
 • פעילות המעלית מותנית בכך שייחתם חוזה למתן שירות עם חברת שירות המאושרת על-ידי משרד העבודה. למידע נוסף ראו חוזה שירות למעלית.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים