הקדמה:

אין להחיל באופן רטרואקטיבי תיקון לחוק כך שיצור חוב לרעת הזכאים להבטחת הכנסה או ירע את מצבם.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה, באר שבע
מס' תיק:
ב"ל 1753/08
תאריך:
04/12/2008

התובעת החלה לקבל גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) בשנת 2006, לאחר שהיא ובעלה פוטרו מעבודתם, לא הצליחו למצוא מקום עבודה חדש, ונותרו ללא הכנסה. על גבי טופס התביעה לגמלה ציינה התובעת כי בבעלות בנה בן ה-18 יש כלי רכב.

כשנתיים לאחר מכן קיבלה התובעת הודעה מהמוסד לביטוח לאומי, שלפיה החליט המוסד לשלול ממנה את הזכאות לגמלה למפרע (באופן רטרואקטיבי) באופן שיצר לה חוב על סך 43,415 ש"ח. בהחלטה זו, הסתמך המוסד לביטוח לאומי על תיקון סעיף 9א (א) לחוק הבטחת הכנסה, שנכנס לתוקף ב-01/01/2007. לנוסחו החדש של הסעיף, המגדיר מהו רכב לצורך הגדרת אי-זכאות להבטחת הכנסה נוספו המלים המודגשות:

דוגמה
"רכב - רכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, שבבעלות התובע או שבשימושו של התובע או ילדו הנמצא עמו, למעט אופנוע."

מסיבה זו, טען המוסד לביטוח לאומי כי מאחר שבנה של התובעת, המתגורר עמה, מחזיק בכלי רכב - היא אינה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה על פי חוק.

היא הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ותביעתה התקבלה מהטעמים הבאים:

  1. תיקון החוק נכנס לתוקפו בתחילת 2007, בעוד שהתובעת החלה לקבל גמלת הבטחת הכנסה באמצע 2006, כלומר לפני מועד כניסת התיקון לתוקף.
  2. הרכב שנרכש על ידי הבן נרכש אף הוא לפני כניסת תיקון החוק לתוקפו ולפני שהחלה התובעת לקבל גמלת הבטחת הכנסה.
  3. הגדרתה של משפחה לצרכי זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בשיעור מקסימלי היא "בני זוג שלהם שני ילדים ויותר", כלומר אין השלכה כספית על גובה הגמלה מהילד השלישי ואילך. היות ולתובעת שני ילדים קטינים המתגוררים בביתה, ומאחר שהבן החייל הוא הילד השלישי במשפחה, ממילא לא היתה לו השפעה על סכום הגמלה ששולמה לתובעת.
  4. השופט התרשם מעדותם של התובעת, בעלה ובנה, שהיו אמינים במיוחד, תארו מצוקה קיומית והשיבו בכנות בכל הנוגע לשימושם ברכב של הבן: הרכב היה בשימוש מלא ובלעדי של הבן ורק לעיתים רחוקות ובמקרים קיצוניים נעזרו בו התובעת ובעלה.
  5. התובעת לא התנהלה כמי שמנסה להסתיר דבר מהמוסד לביטוח לאומי, אלא ציינה עוד בטופס התביעה כי לבנה יש רכב, ואף ציינה את פרטיו של הבן.
  6. כשם שלא ניתן להחיל את תיקון החוק רטרואקטיבית באופן המיטיב עם המבוטחים, כך גם לא ניתן להחילו רטרואקטיבית באופן המרע את מצבם.

משמעות

אין לשלול זכאות לגמלת הבטחת הכנסה וליצור חוב לזכאי בהתבסס על חוק שנכנס לתוקפו אחרי שהזכאי החל לקבל את הגמלה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים