בית הדין הארצי לעבודה קבע כי אין לשלול את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה מאדם שנסע לחו"ל כדי לסעוד את אביו חולה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין ארצי לעבודה
שם התיק:עבל (ארצי) 1362/04
תאריך:20.04.2006
קישור:לפסק הדין המלא

המוסד לביטוח לאומי לא שילם לתובע גמלת הבטחת הכנסה על החודשים פברואר ודצמבר 2003 שבמהלכם שהה בחלק מהימים בחו"ל. המוסד טען כי התובע לא התייצב באותם ימים בשירות התעסוקה כנדרש ולא הגיש אישור רפואי לפיו לא יכול היה להתייצב עקב מחלה. בפועל, התברר כי באותה עת שהה בחו"ל כדי לבקר את אביו הקשיש.
המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו לקבלת הגמלה על סמך סעיף 14 א (ב) (1) הקובע כי לא תשולם גמלה לזכאי אם הוא יצא את הארץ ב-12 החודשים שקדמו לחודש היציאה הנוכחי.
התובע טען כי בחודש פברואר (הנסיעה הראשונה לחו"ל) הדרדר מצבו הבריאותי של אביו ולכן נסע לחו"ל כדי לבקרו בעת שהיה מאושפז בבית אבות. לגבי חודש דצמבר, טען כי יצא לחו"ל כדי להביא את גופת אביו לקבורה. אביו נפטר ב-1.12 והמערער חזר ארצה ב-4.12 ובמהלך שאר חודש דצמבר התייצב בשירות התעסוקה כנדרש. האישור הרפואי שצירף דן בנכותו ולא במחלתו. טענה נוספת היא שלא היה מודע לחובה לדווח על יציאה מהארץ.
בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי לאור הנסיבות, לא היה מקום לשלול מהתובע את הגמלה.

משמעות

  • אין לשלול את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה מאדם שנסע לחו"ל כדי לסעוד בן משפחה חולה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.