אסור להפלות אדם במתן שירות רפואי, אלא אם כן ההבחנה נדרשת מבחינה רפואית
אפליה במתן שירות רפואי מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית שדינה קנס


אפליית אדם במתן שירות רפואי על בסיס דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל או מטעם אחר היא אפליה אסורה המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית.

  • אם ההבחנה נעשית מטעמים רפואיים, לא מדובר באפליה אסורה.
  • אפליה מסיבות דתיות מצפוניות וכן אפליה על רקע מצב משפחתי במתן שירות רפואי היא אפליה אסורה.
דוגמה
בית המשפט העליון קבע כי בית חולים שסירב לאפשר טיפולי פוריות לאישה שאינה נשואה, פעל בניגוד לחוק זכויות החולה.

מי זכאי?

  • הזכות ניתנת לכל אדם שמגיע לקבל שירות רפואי.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים