אסור לתת או לקבל שוחד כדי להשפיע על ההצבעה בבחירות לכנסת
הסעת בוחרים אל הקלפי אינה נחשבת שוחד
העונש על מתן או קבלת שוחד הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי


אין לתת שוחד או להציע שוחד לאדם כדי להשפיע על הצבעתו לכנסת (בין אם כדי שיצביע או כדי שיימנע מלהצביע- לרשימה מסוימת, או בכלל).

  • אסור לאדם לקבל או להסכים לקבל שוחד (בעבור עצמו או בעבור אדם אחר) בתמורה להשפעה על הצבעתו לכנסת (בין אם כדי שיצביע או כדי שיימנע מלהצביע- לרשימה מסוימת, או בכלל).
  • אין להבטיח עבודה לאדם כדי שיצביע או יימנע מלהצביע לרשימת מועמדים מסוימת.
  • העונש על מתן שוחד, הצעת שוחד, קבלת שוחד והבטחת עבודה כדי להשפיע על הצבעה בבחירות לכנסת, הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מי זכאי?

מה נחשב כשוחד?

  • מתן כסף, דבר השווה כסף (חפץ כלשהו), שירות או כל טובת הנאה אחרת נחשבים כשוחד.
  • אין חשיבות לשאלה אם השוחד נלקח על ידי אדם בתמורה להשפעה על ההצבעה האישית שלו, או בתמורה להשפעתו על ההצבעה של אדם אחר.
  • הסעת בוחרים אל הקלפי ובחזרה ביום הבחירות לכנסת אינה נחשבת כשוחד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים