אסור למנוע או לאיים למנוע מאדם עבודה בגלל הצבעתו לכנסת
העונש על מניעה או איום במניעת עבודה הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי


אין למנוע או לאיים למנוע מאדם עבודה בגלל הצבעתו לכנסת (בין אם הצביע או לא הצביע לרשימה מסוימת או נמנע מלהצביע בבחירות).

  • אין למנוע או לאיים למנוע מאדם עבודה בגלל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת הבחירות (לטובת רשימה ספציפית או בכלל).
  • מניעה או איום במניעת עבודה בהקשר להצבעה בבחירות או למעורבות בתעמולת הבחירות הם עבירה פלילית.
  • העונש על מניעה או איום במניעת עבודה הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • האיסור חל באופן אוטומטי על כלל אוכלוסיית העובדים בעלי זכות ההצבעה.
  • במקרה שהמעסיק מנע או איים במניעת עבודה בשל ההצבעה בבחירות או המעורבות בתעמולת הבחירות, ניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד המעסיק.
  • עובד שחש שנמנעה ממנו עבודה או שאויים כי תמנע ממנו עבודה, רשאי לפנות לבית הדין לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים