הקדמה:

אסור לפטר אדם או לאיים בפיטוריו בגלל הצבעתו לכנסת
העונש על פיטורים או איום בפיטורים הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי
למידע נוסף ראו סעיף 122(5) לחוק הבחירות לכנסת


אין לפטר אדם או לאיים בפיטוריו בגלל הצבעתו לכנסת (בין אם הצביע או לא הצביע לרשימה מסוימת או נמנע מלהצביע בבחירות).

  • אין לפטר אדם או לאיים בפיטוריו בגלל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת הבחירות (לטובת רשימה ספציפית או בכלל).
  • פיטורים או איום בפיטורים הקשורים להצבעה בבחירות או למעורבות בתעמולת הבחירות הם עבירה פלילית.
  • העונש על פיטורים או איום בפיטורים הנו מאסר של חמש שנים או קנס כספי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות