הקדמה:

אסור למנוע מאדם להתקבל לעבודה, או לאיים עליו כי לא יתקבל, עקב הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות
מעסיק שמנע קבלה של עובד או איים כי לא יקבלו לעבודה עקב הצבעתו, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספיסעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אוסר על אי קבלה לעבודה או איום באי קבלה של עובד עקב הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות.

  • אין למנוע מאדם להתקבל לעבודה מפני שהצביע, או לא הצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת, או מפני שנמנע או לא נמנע מהצבעה בבחירות לרשויות המקומיות.
  • אין לאיים על אדם כי לא יתקבל לעבודה על מנת שיצביע, או לא יצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת, או כדי שיימנע, או לא יימנע מלהצביע בבחירות לרשויות המקומיות.
  • מי שאיים על בוחר באי קבלתו לעבודה, או מנע את קבלתו לעבודה עקב הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • אדם שמעסיק איים עליו כי לא יתקבל לעבודה, או מנע ממנו להתקבל לעבודה עקב הצבעתו בבחירות, יכול לפעול בשתי הדרכים הבאות:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים