הקדמה:

אסור למנוע מאדם להתקבל לעבודה, או לאיים עליו כי לא יתקבל, עקב הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות
מעסיק שמנע קבלה של עובד או איים כי לא יקבלו לעבודה עקב הצבעתו, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי


החוק אוסר על אי קבלה לעבודה או איום באי קבלה של עובד עקב הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות.

  • אין למנוע מאדם להתקבל לעבודה מפני שהצביע, או לא הצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת, או מפני שנמנע או לא נמנע מהצבעה בבחירות לרשויות המקומיות.
  • אין לאיים על אדם כי לא יתקבל לעבודה כדי שיצביע, או לא יצביע עבור רשימת מועמדים מסויימת, או כדי שיימנע, או לא יימנע מלהצביע בבחירות לרשויות המקומיות.
  • מי שאיים על בוחר באי קבלתו לעבודה, או מנע את קבלתו לעבודה עקב הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • אדם שמעסיק איים עליו כי לא יתקבל לעבודה, או מנע ממנו להתקבל לעבודה עקב הצבעתו בבחירות, יכול לפעול בשתי הדרכים הבאות:

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים