הקדמה:

אסור למנוע ממועמד להתקבל לעבודה, או לאיים עליו כי לא יתקבל, עקב השתתפות או אי השתתפות בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות
מעסיק שעבר על החוק, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי


החוק אוסר על מעסיק למנוע ממועמד להתקבל לעבודה, או לאיים עליו כי לא יתקבל, עקב השתתפותו או אי השתתפותו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות.

  • אין למנוע מאדם להתקבל לעבודה מפני שהשתתף או לא השתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות (באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת).
  • אין לאיים על אדם כי לא יתקבל לעבודה אם ישתתף או לא ישתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות (באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת).
  • מעסיק שעבר על החוק, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

תהליך מימוש הזכות

  • כאשר מעסיק מנע ממועמד להתקבל לעבודה, או איים עליו כי לא יתקבל בשל השתתפות בתעמולת הבחירות, המועמד רשאי:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים