מפעיל של אתר לפינוי ולסילוק פסולת מחויב לנקוט אמצעים שונים כדי למנוע זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מהאתר
אין להבעיר פסולת באתרים המשמשים לפינוי ולסילוק פסולת


אסור להבעיר אש באתרי פסולת.

 • מפעיל של אתר לסילוק פסולת מחויב לתחזק את האתר ולהפעילו באופן שיימנע זיהום אוויר וריח בלתי סבירים.
 • כל פליטת עשן, גזים, אדים, אבק וכדומה מבעירת פסולת באתר פסולת היא זיהום אוויר בלתי סביר הגורם לריח בלתי סביר, ולכן היא אסורה.

מי זכאי?

 • כל אדם בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • מפעיל של אתר לסילוק פסולת מחויב לפעול, בין היתר, בדרכים הבאות:
  • לכסות כיסוי מהודק את כל הפסולת באתר באמצעות חומר כיסוי (אדמה, חול, כורכר וכדומה).
  • להחזיק חומר כיסוי בכמות שתספיק לכיסוי יומיומי של הפסולת ולהפסקת בעירה שאירעה באתר.
  • לדאוג לציוד מכני מתאים וזמין בכל עת לצורך הפעלה תקינה של האתר וכיבוי בעירה בו.
  • להציב שער כניסה לאתר ולגדר את השטח למניעת כניסה ויציאת אנשים או העברת פסולת שלא דרך השער.
  • להציב שילוט קריא עם פרטי שם האתר, מפעילו ודרך יצירת קשר עמו.
  • להציב שלטים באתר וסביב האתר, שכתוב עליהם באופן בולט לעין "אסור להבעיר אש - העבריין ייענש".
 • במקרה שאירעה בעירת פסולת, על מפעיל האתר לנקוט מייד אמצעים יעילים ומתאימים לכיבויה.

דיווח לרשויות על זיהום אוויר בלתי סביר

 • במקרה של חשש למפגע סביבתי יש לפנות לרשות המקומית - ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות סביבה. לרשימת איגודי ערים ויחידות סביבתיות מאתר המשרד להגנת הסביבה.
 • אם מדובר במפגע סביבתי מתמשך, ניתן לפנות למרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. לרשימת מרכזות פניות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
 • לדיווחים דחופים במקרים של זיהום או חשש לזיהום הסביבה (זיהום קרקע, זיהום מים, או זיהום אוויר), ניתן לפנות למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, הפועל 24 שעות ביממה, בטלפון: *6911 .
 • אם המפגע הסביבתי אינו מטופל כנדרש על-ידי הרשות המקומית או במקרה שבו הרשות המקומית היא האחראית למפגע, ניתן לפנות למשטרה הירוקה: 08-9788888.
 • כמו כן, ישנה אפשרות לפנות בתלונה למשטרת ישראל.
טיפ
המדווח על המפגע יכול לתעד אותו, למשל באמצעות צילום המפגע ורישום השעות שבהן מתרחש הזיהום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים