אין לשרוף יריעות פלסטיק המשמשות בחקלאות
יש לאסוף את יריעות הפלסטיק בתום השימוש בהן, להחזיק אותן באופן שימנע את התפזרותן ולדאוג לפנותן לאתר לסילוק פסולת או למפעל מיחזור


תקנה 3 לתקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק) קובעת כי אסור לשרוף יריעות פלסטיק המשמשות לחקלאות.

  • האיסור חל על בעל שטח חקלאי, חוכר, מי שמחזיק בפועל בשטח, או כל אדם אחר האחראי על העבודה החקלאית בשטח.

מי זכאי?

  • כל אדם בישראל.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לאסוף את יריעות הפלסטיק לאחר גמר השימוש בהן ואסור להשאירן בשטח.
  • את יריעות הפלסטיק שאינן בשימוש יש להחזיק באופן שימנע את התפזרותן, כך שלא יהוו מפגע.
  • האדם האחראי לנושא מחויב לדאוג שיריעות הפלסטיק יפונו לאתר לסילוק פסולת או למפעל מיחזור.

דיווח לרשויות על מפגעי זיהום אוויר

  • במקרה של חשש למפגע סביבתי יש לפנות לרשות המקומית - ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות סביבה. לרשימת איגודי ערים ויחידות סביבתיות מאתר המשרד להגנת הסביבה.
  • אם מדובר במפגע סביבתי מתמשך, ניתן לפנות למרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. לרשימת מרכזות פניות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
  • לדיווחים דחופים במקרים של זיהום או חשש לזיהום הסביבה (זיהום קרקע, זיהום מים, או זיהום אוויר), ניתן לפנות למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, הפועל 24 שעות ביממה, בטלפון: *6911 .
  • אם המפגע הסביבתי אינו מטופל כנדרש על-ידי הרשות המקומית או במקרה שבו הרשות המקומית היא האחראית למפגע, ניתן לפנות למשטרה הירוקה: 08-9788888.
  • כמו כן, ישנה אפשרות לפנות בתלונה למשטרת ישראל.
טיפ
המדווח על המפגע יכול לתעד אותו, למשל באמצעות צילום המפגע ורישום השעות שבהן מתרחש הזיהום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים