הקדמה:

אסור לפטר עובד, או לאיים עליו כי יפוטר, עקב השתתפותו או אי השתתפותו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות
מעסיק שעבר על החוק, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי


אסור למעסיק לפטר עובד, או לאיים עליו כי יפוטר, עקב השתתפותו או אי השתתפותו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות.

  • אין לפטר עובד מפני שהשתתף או לא השתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות (באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת).
  • אין לאיים על עובד בפיטורים אם ישתתף או לא ישתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות (באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת).
  • מעסיק שעבר על החוק, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מי זכאי?

  • כלל העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • כאשר מעסיק פיטר או איים בפיטורים בשל השתתפות בתעמולת הבחירות, העובד רשאי לפעול באמצעות:

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים