הקדמה:

אסור לפטר עובד, או לאיים עליו כי יפוטר, עקב השתתפותו או אי השתתפותו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות
מעסיק שעבר על החוק, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספיעל-פי סעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אסור למעסיק לפטר עובד, או לאיים עליו כי יפוטר, עקב השתתפותו או אי השתתפותו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות.

  • אין לפטר עובד מפני שהשתתף או לא השתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות (באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת).
  • אין לאיים על עובד בפיטורים אם ישתתף או לא ישתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות (באופן כללי, או עבור רשימת מועמדים מסויימת).
  • מעסיק שעבר על החוק, צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

מי זכאי?

  • כלל העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • כאשר מעסיק פיטר או איים בפיטורים בשל השתתפות בתעמולת הבחירות, העובד רשאי לפעול באמצעות:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים