אסור לפטר חיילת שמשרתת בקבע כשהיא בהיריון אלא אם ניתן היתר לכך מאת שר הביטחון
לפני ההחלטה על מתן היתר, השר חייב לתת לחיילת הזדמנות להשמיע את טענותיה, והוא לא ייתן היתר אם לדעתו השחרור מהשירות קשור להיריון
אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה (לא ניתן לתת היתר רטרואקטיבי)
אסור לפטר חייל/ת בשירות קבע ששוהה בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ובמהלך 60 הימים שלאחר החזרה לשירות מהחופשה, אלא בהיתר מאת שר הביטחון


אסור לפטר אשת קבע, נגדת או קצינה, כשהיא בהיריון, אלא אם ניתן היתר (אישור) מאת שר הביטחון או מי מטעמו.

  • לפני ההחלטה על מתן ההיתר, חובה לתת לחייל/ת הזדמנות להשמיע את טענותיהם, ולא יינתן היתר אם השחרור משירות הקבע קשור להיריון, ללידה או להיעדרות בשל חופשה.
  • אם ניתן היתר, תוקפו הוא מיום מתן ההחלטה ולא ניתן לתת היתר באופן רטרואקטיבי.

מי זכאי?

  • אשת קבע (חיילת, נגדת או קצינה) שנמצאת בהיריון.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שמעוניינים לפטר את החיילת, תתכנס ועדה מקדימה בראשות ראש מטה אכ"א שתבחן את הפיטורים ואת הקשר בינם לבין ההיריון או הלידה.
  • למשרת/ת הקבע עומדת הזכות להופיע בפני הוועדה ולהביא בפניה נימוקים נגד הפיטורים.
טיפ
אין חובה להופיע בפני הוועדה, אולם הימנעות כזו עשויה לגרום לכך שלא כל המידע הרלוונטי יונח ויוצג בפני הוועדה.
  • אם הוועדה קבעה שיש קשר בין הפיטורים ללידה או להיריון, יופסק הליך הפיטורים.
  • אם הוועדה קבעה שאין קשר בין הפיטורים להיריון או ללידה, הנושא יועבר לשר הביטחון (או למי שמונה על ידו) שמוסמך לקבל את ההחלטה הסופית (לאשר או לבטל את הפיטורים).
  • השר או הממונה מטעמו יזמן אליו את גורמי הצבא ואת משרת/ת הקבע (כולל את עורך דינם, אם הם מיוצגים) כדי לשטוח את טענותיהם בפניו לפני שיקבל החלטה סופית בשאלת הפיטורים.
  • אם השר או הממונה מטעמו החליט על פיטורי משרת/ת הקבע, ניתן להגיש עתירה מנהלית נגד ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתוך 45 ימים מיום שההחלטה הגיעה לידיעת משרת/ת הקבע.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים