הקדמה:

משרת מילואים פעיל במשך 6 שנים לפחות במצטבר יכול לקבל אישור שמקנה לו הטבות שונות
את האישור ניתן להפיק בפנייה למוקד המילואים 1111 (שלוחה 4)
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל ששירתו לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים וצברו שתי זכאויות של תלת שנתי זכאים לקבל אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי.

מי זכאי?

  • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל שצברו שתי זכאויות של שירות תלת שנתי (שירות של לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים), גם אם הן לא רצופות.
  • הזכאות לאישור שש-שנתי תקפה עד 3 שנים אחרי יציאתם לפטור ממילואים.
דוגמה
  • חיילת מילואים שהייתה "משרת מילואים פעיל" בשנים 2016, 2017, 2018 ולאחר מכן בשנים 2021, 2022 ו-2023 יוצאת לפטור ממילואים ב-31.01.2023.
  • היא תהיה זכאית לאישור שש-שנתי עד 31.01.2026.
  • מי שנמצאים במערך המילואים יותר מ-6 שנים וביצעו 80 ימי מילואים בתקופה של 6 שנים רצופות, זכאים לאישור עד 6 שנים מיום יציאתם לפטור ממילואים.
דוגמה
  • חייל מילואים ששירת 80 ימי מילואים בשנים 2022-2017 יצא לפטור ממילואים ב-30.06.2022.
  • הוא יהיה זכאי לאישור שש-שנתי עד 30.06.2028.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לקבל את האישור יש לפנות למוקד המילואים בטלפון 1111 (שלוחה 4).
  • למי שעונים על התנאים יישלח אישור על זכאות למעמד משרת מילואים פעיל שש שנתי, בתוך 14 ימי עסקים לאחר הפנייה למוקד.