הקדמה:

חייל מילואים זכאי להנחה חד פעמית ברכישת קרקע ממינהל מקרקעי ישראל, בהתאם לתנאי הזכאות
ייתכן כפל הנחות במחיר הקרקע, בהתאם לסוגי ההנחות
הזכאות ניתנת למימוש עד 6 שנים מיום שחרורו של החייל משירות מילואים בצה"ל
ראו החלטה 1502- הנחות בקרקע לחיילי מילואים של רשות מקרקעי ישראל


חייל מילואים זכאי, בהתאם לתנאים, להנחה ברכישת קרקע בבנייה נמוכה (כגון בתים בודדים, וילות, קוטג'ים, בתים דו משפחתיים/ארבע משפחתיים, צמודי קרקע) מרשות מקרקעי ישראל.

 • ההנחה היא חד פעמית וניתנת עבור יחידת דיור אחת בלבד.
 • החייל יהיה זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע. עם זאת, הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע סוגי הנחות שלגביהם לא יהיה כפל.
 • הזכאות ניתנת למימוש עד 6 שנים מיום שחרורו של החייל משירות מילואים בצה"ל.

מי זכאי?

 • חייל מילואים העונה על אחד מהתנאים הבאים:
 1. הוא בעל אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי.
 2. הוא נמנה על מערך המילואים של צה"ל 6 שנים לפחות וצבר 80 ימי מילואים החל משנת 2000 במשך תקופה רצופה של עד 6 שנים קלנדריות (אין חובה שבכל שנה בתקופה זו החייל ביצע שירות מילואים).
 • תקופת הזכאות תמשך עד סיום מועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 90 ימים מיום אישור העסקה.

רכישת קרקע למגורים בדרך של פרסום, הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז

 • חייל מילואים פעיל זכאי להנחה במחיר קרקע למגורים הנמכרת בדרך של פרסום, הרשמה והגרלה, או בפטור ממכרז בהתאם לאזור העדיפות הלאומית, ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 75,000 ש"ח (לא כולל מע"מ):
אזורי עדיפות שיעורי ההנחה
אזור עדיפות לאומית א' 35%
אזור עדיפות לאומית ב' 20%
אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית 10%

רכישת קרקע למגורים בדרך של מכרז פומבי

 • חייל מילואים שזכה בקרקע למגורים בדרך של מכרז פומבי יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהציע במכרז, על ידי הפחתת 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז, ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 75,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).
 • לפרטים על מכרזי מקרקעין, ראו באתר רשות מקרקעי ישראל.

רכישת קרקע למגורים בדרך של מכרז פומבי במסגרת חברות בעמותה

 • חייל מילואים שרכש קרקע למגורים במסגרת חברותו בעמותה שהשתתפה במכרז פומבי לרכישת המקרקעין, יוכל לקבל החזר של 15% מסך מרכיב הקרקע שרכש לצורך מגוריו, ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 75,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

הליך מימוש הזכות

מוקד טלפוני

 • ניתן לפנות בבירורים אל המוקד הטלפוני של רשות מקרקעי ישראל: 03-9533333, 5575*
 • המוקד המאויש פועל בימים א' - ה' בשעות 8:00 - 19:00 ובימי ו' בשעות 8:00 - 12:00
 • למידע על אפשרויות פנייה נוספות ראו דרכי התקשרות ושעות קבלת קהל באתר רשות מקרקעי ישראל.

חקיקה ונהלים