חיילי מילואים זכאים להנחה חד פעמית ברכישת קרקע מרשות מקרקעי ישראל בהתאם לתנאים
שווי ההטבה יהיה בסכום של עד 100,000 ₪
למידע נוסף ראו אתר רשות מקרקעי ישראל

חיילי מילואים זכאים, בהתאם לתנאים, להנחה ברכישת קרקע בבנייה נמוכה (כגון בתים בודדים, קוטג'ים, בתים דו משפחתיים/ארבע משפחתיים, צמודי קרקע) מרשות מקרקעי ישראל.

 • ההנחה היא חד פעמית וניתנת עבור יחידת דיור אחת בלבד.

מי זכאי?

 • מי שמשתייכים למערך המילואים 6 שנים לפחות ועונים על אחד מהתנאים הבאים:
  1. הם בעלי אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי (ביצעו 6 שנים מצטברות שבהן הוגדרו "משרת מילואים פעיל", למידע נוסף ראו תעודת משרת מילואים פעיל). אישור שש-שנתי תקף עד 3 שנים מיום היציאה לפטור ממילואים.
  2. הם צברו 80 ימי מילואים במשך עד 6 שנים קלנדריות (אין חובה שבכל שנה בתקופה זו הם ביצעו שירות מילואים). זכאות זו תקפה עד 6 שנים מיום היציאה לפטור ממילואים.
 • תקופת הזכאות תמשך עד סיום מועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד 90 ימים מיום אישור העסקה (לפי המוקדם מביניהם).

רכישת קרקע למגורים באמצעות הגרלה או בפטור ממכרז

 • שיעורי ההנחה במחיר קרקע למגורים שנמכרת באמצעות הגרלה או בפטור ממכרז, בהתאם לאזור העדיפות הלאומית, לא תעלה על 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ):
אזורי עדיפות שיעורי ההנחה
אזור עדיפות לאומית א' 35%
אזור עדיפות לאומית ב' 20%
[אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית 10%

רכישת קרקע למגורים באמצעות מכרז פומבי

 • מי שזכו בקרקע למגורים בדרך של מכרז פומבי יהיו זכאים להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהציעו במכרז, על ידי הפחתת 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז, ועד לסכום של 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
 • לפרטים על מכרזי מקרקעין, ראו באתר רשות מקרקעי ישראל.

רכישת קרקע למגורים באמצעות מכרז פומבי במסגרת חברות בעמותה

 • חייל מילואים שרכש קרקע למגורים במסגרת חברותו בעמותה שהשתתפה במכרז פומבי לרכישת המקרקעין, יוכל לקבל החזר של 15% מסך מרכיב הקרקע שרכש לצורך מגוריו, ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

הליך מימוש הזכות

מוקד טלפוני

חשוב לדעת

 • ייתכן כפל הנחות במחיר הקרקע, אך הנהלת רשות מקרקעי ישראל רשאית לקבוע כי לא יהיה כפל הנחות לגבי הנחות מסוימות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים