הקדמה:

חייל מילואים המוציא תעודת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון ונושא אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי, זכאי לתוספת של עד 10% לסכום המשכנתא
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


חייל מילואים חסר דירה המוציא תעודת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, עשוי להיות זכאי לתוספת לגובה המשכנתא הניתנת בבנקים למשכנתאות.

  • מי ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בשנה, במשך 6 שנים לפחות (לא בהכרח רצופות), יהיו זכאים לתוספת של 0.5% מהמשכנתא הבסיסית לכל 15 ימים.
  • תוספת המשכנתא המינימלית לזכאים היא 2% מהמשכנתא הבסיסית, והתוספת המקסימלית תהיה עד ל-10%.
  • ההטבה מצטרפת לתוספת הניתנת בגין שירות חובה או שירות לאומי-אזרחי, כאשר שיעור שתי ההטבות יחד לא יעלה על:
    • 46% תוספת ליחיד העונה על הקריטריונים להטבות.
    • 65% תוספת לשני בני זוג העונים על הקריטריונים להטבות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים