בעלי אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי שהוציאו תעודת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון עשויים לקבל תוספת של עד 10% לסכום המשכנתא


בעלי תעודת זכאות למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון עשויים לקבל תוספת לסכום המשכנתא אם שירתו לפחות 10 ימי מילואים בשנה במשך 6 שנים לפחות (לא בהכרח רצופות).

שיעורי התוספת

  • התוספת היא בשיעור 0.5% מהמשכנתא הבסיסית לכל 15 ימי שירות.
  • התוספת המינימלית תהיה בשיעור 2% מהמשכנתא הבסיסית והתוספת המקסימלית תהיה בשיעור 10%.
  • הטבה זו מתווספת לתוספת במשכנתא על שירות חובה או שירות לאומי, כאשר סכום שתי התוספות לא יעלה על:
    • 46% מהמשכנתא הבסיסית ליחידים שעונים על התנאים של שתי ההטבות.
    • 65% מהמשכנתא הבסיסית לשני בני זוג שעונים (כל אחד מהם) על התנאים של שתי ההטבות.

מי זכאי?

תקופת הזכאות

  • הזכאות לאישור שש-שנתי תקפה עד 3 שנים אחרי שמקבלים פטור ממילואים.
  • למי שביצעו 80 ימי מילואים בתקופה של 6 שנים רצופות הזכאות תקפה עד 6 שנים מקבלת הפטור.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים