משרת מילואים פעיל במשך 6 שנים לפחות במצטבר יכול לקבל אישור שמקנה לו הטבות שונות
את האישור ניתן להפיק בפנייה למוקד המילואים 1111 (שלוחה 4)
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל
ראו גם

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל שהוגדרו כמשרתי מילואים פעילים במשך 6 שנים רצופות, או שבמהלך 6 שנים רצופות ביצעו לפחות 80 ימי מילואים במצטבר, זכאים לקבל אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי.

מי זכאי?

 • למעמד "משרת מילואים פעיל שש שנתי" זכאי מי שעונה על אחד התנאים הבאים:
  • הוא הוכר פעמיים ברציפות כמשרת מילואים פעיל תלת שנתי (שירות של לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים).
  • הוא ביצע במהלך 6 שנים רצופות לפחות 80 ימים במצטבר.
   • אם החייל משרת במערך הלוחם, עליו לבצע לפחות 60 ימים במצטבר.

תקופת הזכאות

דוגמה
 • חיילת מילואים שהייתה "משרת מילואים פעיל" בשנים 2017, 2018, 2019 ולאחר מכן בשנים 2022, 2023 ו-2024 יוצאת לפטור ממילואים ב-31.01.2024.
 • היא תהיה זכאית לאישור שש-שנתי עד 31.01.2027.
 • הזכאות למעמד משרת מילואים פעיל שש שנתי למי שביצעו 80 ימי מילואים בתקופה של 6 שנים רצופות, תהיה בתוקף עד 6 שנים מיום יציאתם לפטור ממילואים.
דוגמה
 • חייל מילואים ששירת 80 ימי מילואים בשנים 2023-2018 יצא לפטור ממילואים ב-30.06.2023.
 • הוא יהיה זכאי לאישור שש-שנתי עד 30.06.2029.

תהליך מימוש הזכות

 • משרת מילואים שהגיע לזכאות יקבל הודעה המפנה אותו להתקשר למוקד המילואים של צה"ל בטלפון 1111 (שלוחה 4).
 • למי שעונים על התנאים יישלח אישור על זכאות למעמד משרת מילואים פעיל שש שנתי, בתוך 14 ימי עסקים לאחר הפנייה למוקד.