מבוטחים שזומנו לוועדה רפואית ולא יכולים להגיע צריכים להודיע על כך מראש למוסד לביטוח לאומי
מי שלא הגיעו לוועדה ולא הודיעו על כך בזמן יוזמנו פעם נוספת ובמקרים מסוימים ‏יחויבו בתשלום החזר ‏הוצאות
המוסד לביטוח לאומי רשאי להפסיק את הטיפול בתביעה במקרים שיפורטו בהמשך


תובעי קצבאות נכות שזומנו לוועדה רפואית ולא יכולים להגיע יודיעו על כך מוקדם ככל האפשר בהתאם לפרטים שמופיעים במכתב הזימון לוועדה.

 • במקרים שיפורטו בהמשך המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש תשלום הוצאות מתובעים שלא הגיעו לוועדה ואף להפסיק את הטיפול בתביעתם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

תובעי קצבת נכות כללית או קצבה לשירותים מיוחדים

 • מי שלא הגיעו לוועדה הרפואית ולא הודיעו על כך לפחות 4 ימים לפני המועד יחויבו בתשלום החזר הוצאות.
 • הם יוכלו להיבדק על-ידי הוועדה הרפואית במועד חדש שייקבע להם, בתנאי שישלמו את החזר ההוצאות.
 • במקרים הבאים תובעי הקצבה יקבלו זימון חדש מבלי שיחויבו בתשלום החזר:
  • הזימון לוועדה נשלח לתובעים פחות מ-14 יום לפני מועד הדיון בוועדה.
  • התובעים או קרוב משפחתם מדרגה ראשונה אושפזו בבית חולים.
  • קרוב משפחה של התובעים מדרגה ראשונה נפטר והם באבל.
  • התובעים היו בחו"ל כשקיבלו את ההזמנה.
  • התובעים הם מתמודדי נפש והרופא קבע כי אינם מבינים את תוכן ההזמנה שקיבלו.
  • נסיבות מיוחדות אחרות שהמוסד לביטוח לאומי עשוי לאשר.
 • למי שחויבו בהחזר ולא שילמו אותו ולא התייצבו גם במועד החדש מבלי להודיע מראש או לתת סיבה מתקבלת על הדעת, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הקצבה.

תובעי גמלת ילד נכה

 • תובעי הגמלה שלא יגיעו לוועדה הרפואית יזומנו במועד חדש מבלי שיחויבו בהחזר הוצאות (גם אם לא הודיעו מראש שלא יגיעו).
 • למי שלא יגיעו לוועדה בפעם השנייה ולא יודיעו על כך מראש, הטיפול בתביעתם יופסק.
 • מי שיודיעו מראש כי לא יוכלו להגיע במועד השני, או שיתברר שלא הגיעו בפעם השנייה כי הייתה סיבה מוצדקת לכך, יוכלו לבקש לקבל זימון במועד חדש (בפעם השלישית).

תובעי נכות מעבודה

 • תובעים שלא יגיעו לוועדה הרפואית יזומנו במועד חדש מבלי שיחויבו בהחזר הוצאות (גם אם לא הודיעו מראש שלא יגיעו).
 • מי שלא יגיעו במועד החדש יידרשו לשלם החזר הוצאות בתוך 45 ימים.
 • במקרים הבאים התובעים לא יחויבו בתשלום ההחזר:
  • הזימון החדש נשלח להם פחות מ-14 ימים לפני מועד הדיון בוועדה.
  • התובעים או קרוב משפחתם מדרגה ראשונה אושפזו בבית חולים.
  • קרוב משפחה של התובעים מדרגה ראשונה נפטר והם באבל.
  • התובעים היו בחו"ל כשקיבלו את ההזמנה.
  • התובעים נמצאים בשירות מילואים.
  • התובעים הם תושבי השטחים ויש עוצר.
  • נסיבות מיוחדות אחרות שהמוסד לביטוח לאומי עשוי לאשר.
 • תובעים ששילמו את החזר ההוצאות בזמן או שלא חויבו בתשלום ההחזר יוזמנו שוב (בפעם השלישית).
 • לתובעים שחויבו בתשלום ההחזר ולא שילמו אותו בתוך 45 ימים התביעה תידחה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.