אם מבוטח שהגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים או ערר על החלטה בעניין אי כושר, לא התייצב לדיון בפני הוועדה במועד שנקבע, הוועדה רשאית להחליט בערר גם ללא נוכחותו
במקרה שהוועדה לא יכולה להחליט בערר ללא נוכחות המבוטח, תישלח אליו הזמנה נוספת אולם במקרה שייעדר גם במועד החדש, יידחה הערר
אם המבוטח הודיע לפני המועד שנקבע לדיון בערר או לאחריו, שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה והוא פירט את הסיבה, הוועדה רשאית לקבוע מועד אחר לדיון


אם מבוטח שהגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים או ערר על החלטה בעניין אי כושר, לא התייצב לדיון בפני הוועדה במועד שנקבע, הוועדה רשאית להחליט בערר גם ללא נוכחותו.

 • אם המבוטח הודיע לפני המועד שנקבע לדיון בערר או לאחריו, כי אינו יכול להתייצב מסיבה סבירה והוא פירט את הסיבה, הוועדה רשאית לקבוע מועד אחר לדיון (יחד עם זאת, הוועדה אינה חייבת לעשות זאת, והיא עדיין רשאית לדון בערר גם ללא נוכחותו).
 • סיבה סבירה לאי התייצבות בפני הוועדה נחשבת אחת מאלה:
  • המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה אושפז בבית חולים.
  • קרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר והמבוטח שרוי באבל.
  • המבוטח שהה בחו"ל כשקיבל את ההזמנה.
  • המבוטח מתמודד נפש והרופא קבע כי אינו מבין את תוכן ההזמנה שנשלחה אליו.
  • נסיבות מיוחדות אחרות מנומקות.
 • בכל מקרה שהמבוטח נעדר מהדיון והוועדה אינה יכולה להחליט ללא נוכחותו, תישלח אליו הזמנה נוספת, אולם אם ייעדר המבוטח מהדיון גם במועד החדש שייקבע, יידחה הערר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • מבוטח שיודע כי לא יוכל להתייצב במועד שנקבע לו יודיע על כך בכתב בהקדם למוסד לביטוח לאומי, ובכל מקרה לפחות 4 ימים לפני המועד.
 • אם הסיבה לאי-התייצבותו נוצרה מאוחר יותר או שלא היה ביכולתו להודיע על כך קודם לכן, עליו להודיע בכתב בהזדמנות הראשונה ולנמק את הסיבות לאי-התייצבותו.

שלבי ההליך

 • אם המבוטח לא התייצב לדיון בערר, רשאית הוועדה לדון ולהחליט בערר שלא בפניו.
 • אם המבוטח הודיע לפני המועד שנקבע לדיון בערר או לאחריו, כי אינו יכול להתייצב מסיבה סבירה והוא פירט את הסיבה, הוועדה תוכל לקבוע מועד אחר לדיון, אך בכל מקרה היא רשאית לדון בערר גם ללא נוכחות המבוטח.
 • אם הוועדה אינה יכולה להחליט ללא נוכחות המבוטח, תישלח אליו הזמנה נוספת, אולם אם ייעדר המבוטח מהדיון גם במועד החדש שייקבע, יידחה הערר.

תשלום החזר הוצאות

 • במקרים מסוימים מי שלא התייצבו בפני ועדת הערר יחויבו בהחזר הוצאות.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.