למעסיק אסור למנוע מעובד לשבת במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שלא ניתן לבצע את העבודה בישיבה
כאשר העובד אינו יכול לבצע את עבודתו בישיבה, על המעסיק לאפשר לעובד לשבת במהלך ההפסקה ולספק לו כסאות באיכות הנדרשת
במסגרת בחינת השאלה האם העובד יכול לבצע את עבודתו בישיבה יש להביא בחשבון את אופי מקום העבודה, סוג העבודה ,אופי התפקיד, עומס העבודה והאם העבודה מחייבת תנועה מתמדת ממקום למקום

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סע"ש 36432-11-16
תאריך:01.09.2020
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד עבד במשך שנתיים בחברת אבטחה בתפקיד מאבטח בבית מלון, עד למועד התפטרותו.
 • העובד תבע את המעסיקה, בין היתר בשל -הפרת הזכות לעבודה בישיבה שכן לטענתו המעסיקה אסרה עליו לשבת בזמן המשמרת ובשל אי עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת לעובדי שמירה ואבטחה.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • על פי סעיפים 2 ו-3 בחוק הזכות לעבודה בישיבה אסור למעסיק למנוע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה, ועליו להעמיד לרשות העובדים כסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בעת הפסקה בעבודה.
 • כדי לקבוע אם המעסיקה הפרה את הוראות החוק יש תחילה לבדוק האם העובד יכול היה לבצע את עבודתו, כמאבטח במלון, בישיבה.
  • במסגרת בחינת שאלה זו, יש להביא בחשבון את השיקולים הבאים: אופי מקום העבודה, סוג העבודה ,אופי התפקיד מהותו ודרישותיו, עומס העבודה והפעילות הנדרשת מהעובד במהלך המשמרת. במסגרת בחינת אופי הפעילות יש לבדוק האם העבודה מחייבת תנועה מתמדת ממקום למקום והאם העבודה על פי טיבה מאפשרת את ביצועה בישיבה באופן חלקי או מלא. כמו כן יש לבחון האם המעסיק העמיד לרשות העובדים מספר מספיק של כסאות באיכות הנדרשת וזאת בשים לב לאופי מקום העבודה, צרכיו, ומספר העובדים.
  • לאחר שקלול כל השיקולים הללו הגיע בית הדין למסקנה כי תפקיד המאבטח במלון הינו תפקיד דינאמי. לצד הסיורים אותם נדרשים המאבטחים לבצע אחת לשעה, עומדות למאבטחים משימות נוספות אשר מחייבות אותם להיות בתנועה ואין הם יכולים לבצע אותן בישיבה.
 • גם אם העובד לא יכול לבצע את עבודתו בישיבה, עולה השאלה האם בין מטלה למטלה וכן בין סיור אחד למשנהו, יכול היה העובד לשבת והאם המעסיקה העמידו לרשותו כיסא?
 • בית הדין קבע כי מהעדויות עולה שהמעסיקה אפשרה לעובד לצאת להפסקה בת חצי שעה ולהפסקות יזומות שנעו בין 5 דקות ל-10 דקות אשר במהלכן יכול היה העובד לשבת, לנוח, לשתות ולהתרענן המעסיקה העמידה לרשות המאבטחים, ובניהם העובד: כיסאות, שולחנות, ועמדה לקפה ותה.
 • לאור כל האמור לעיל , דחה בית הדין את טענת התובע וקבע , כי התובע אינו זכאי זכאי לפיצוי בגין הפרת זכות הישיבה.

משמעות

 • כאשר העובד אינו יכול לבצע את עבודתו בישיבה, על המעסיק לאפשר לעובד לשבת במהלך ההפסקה ולספק לו כסאות באיכות הנדרשת .
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק דין באדיבות אתר נבו