מעסיק בשירות ציבורי או בעסק מחויב להעמיד לרשות עובדי שמירה ואבטחה עמדה מקורה, אמצעי חימום או קירור הולמים וגישה לנקודת חשמל ומים
חובות אלה חלות על המעסיק בפועל של המאבטח או על מזמין השירות
הוראות אלה הן בנוסף לזכותו של מאבטח לעבוד בישיבה
למידע נוסף ראו סעיפים 3א ו-3ב' לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים


מעסיק בשירות ציבורי או בעסק מחויב להעמיד לרשות עובדי שמירה ואבטחה עמדה מקורה או מוצלת המספקת הגנה מגשם ומשמש. העמדה יכולה לשמש למטרה זו בלבד או להיות חלק ממבנה המשמש למטרות נוספות.

 • בעמדה המקורה יעמיד המעסיק לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור הולמים, בהתאם למזג האוויר ובהתחשב באמצעי החימום או הקירור המקובלים שניתן להפעילם באותה עמדה.
דוגמה
מזגן, תנור חימום.
 • אסור למעסיק למנוע מהמאבטח לשהות בעמדה זו במהלך העבודה, בכפוף לצרכי האבטחה.
 • בנוסף, על המעסיק לספק למאבטח גישה לנקודת חשמל ומים בעמדה או מחוצה לה, וכן מקום שבו יוכל להניח את חפציו האישיים.
 • אם המאבטח מועסק באמצעות חברת שמירה, יחולו חובות אלה על המעסיק בפועל או מזמין השירות ולא על חברת השמירה.
 • כשמדובר במאבטח המוצב במקום לצורך אירוע מסוים לתקופה של עד שבועיים - חלה על המעסיק רק החובה להעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה.
 • כשמדובר על מאבטח שכל תפקידו ביצוע סיור - חלה על המעסיק רק החובה לספק למאבטח גישה לנקודת חשמל ומים ומקום להניח את חפציו האישיים.

מי זכאי?

 • מי שמבצע תפקידי שמירה או אבטחה במסגרת עסק או שירות ציבורי.
  • כשמדובר במאבטח המוצב במקום לצורך אירוע מסוים לתקופה של עד שבועיים - חלה על המעסיק רק החובה להעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה.
  • כשמדובר על מאבטח שכל תפקידו ביצוע סיור - חלה על המעסיק רק החובה לספק למאבטח גישה לנקודת חשמל ומים ומקום להניח את חפציו האישיים.

מי לא זכאי?

 • שוטרים
 • סוהרים
 • חיילים
 • מאבטח שלא במסגרת עסק או שירות ציבורי.
דוגמה
מי שמעסיק מאבטח לשמור על ביתו הפרטי אינו חייב לספק לו עמדה מקורה או חיבור לחשמל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם הופרה זכות זו, ניתן להגיש תביעה משפטית בבית הדין לעבודה נגד המעסיק בפועל או מזמין השירות.
  • בית הדין לעבודה רשאי לחייב את המעסיק או מזמין השירות בפיצוי של עד 20,000 ₪ אף אם לא נגרם לעובד נזק כלשהו, והוא אף רשאי לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 200,000 ₪, בהתחשב בחומרת ההפרה או בנסיבותיה.
 • החל מיום 03.04.2019, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד מעסיק בפועל או מזמין שירות שמפר את חובותיו הנ"ל.
  • יחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה מוסמכת להטיל על המפר קנסות מינהליים בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה: ניתן יהא להטיל קנסות על המעביד בשיעור של 2,840 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-5,680 ₪ עבור מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה שנייה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס. במקרה של הפרה מתמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס הכספי המקורי.

חשוב לדעת

 • חובותיו אלה של המעסיק הן בנוסף לחובתו לאפשר למאבטח לעבוד בישיבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים