אישה שנפרדה מבעלה 10 שנים לאחר ששהתה במקלט לנשים מוכות, תיחשב כ"הורה עצמאי" לצורך קבלת מענק לימודים
ההגדרה כ"הורה עצמאי" לא דורשת שהפרידה מבן הזוג בפועל והשהייה במקלט לנשים מוכות ייעשו בסמיכות זמנים כלשהי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עב"ל (ארצי) 44545-02-20
תאריך:06.05.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות

 • האם נישאה לבן זוגה בשנת 2001.
 • כבר בשנת 2002 ,כשנה לאחר החתונה, שהתה לראשונה במקלט לנשים מוכות עם בנה הבכור שנולד בשנת 2001 . בשנת 2006 חזרה האם למקלט לשהות נוספת.
 • בשנת 2016 הגישה האם, בקשה ליישוב סכסוך, במהלך שנת 2017 עזבה את ביתם המשותף של בני הזוג ובשנת 2018 הצדדים התגרשו באופן רשמי.
 • בין תקופות השהייה השונות במקלט לנשים מוכות, התגוררה האם בביתם המשותף של בני הזוג, תוך שהיא סובלת התעללות מבן זוגה.
 • לאחר עזיבת הבית המשותף, הגישה האם שלוש בקשות למוסד לביטוח לאומי לקבלת מענק לימודים, כאשר אחת מהן הוגשה לאחר מועד קבלת הגט.
 • שלוש הבקשות נדחו, והאם הגישה תביעה בבית הדין האזורי לעבודה.

ההליך בבית הדין האזורי לעבודה

 • האם טענה כי בעת הגשת הבקשות היא עומדת בכל התנאים להגדרת "הורה עצמאי" לפי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חוק משפחות עצמאיות) ועל כן זכאית למענק:
  • היא שהתה במקלט לנשים מוכות מעל ל-90 ימים בתקופה של 12 חודשים.
  • היא עזבה את בית המגורים המשותף.
  • חלפו יותר מ-6 חודשים מתחילת הליכי סיום הנישואין.
 • המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה של האם, וקבע כי משום שחלפו 10 שנים מהמועד בו שהתה האם במקלט לנשים מוכות ועד המועד שבו עברה לגור בנפרד מבן זוגה לשעבר, היא אינה עונה להגדרה של "הורה עצמאי" לפי החוק ולכן אינה זכאית למענק.
 • מנגד, האם טענה כי אין בחוק כל דרישה לכך שהפרידה בין בני הזוג תיעשה בסמיכות לשהייה במקלט לנשים מוכות.
 • בית הדין האזורי לעבודה קיבל את טענת המוסד לביטוח לאומי, והאם הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

הערעור בבית הדין הארצי לעבודה

 • בערעור חזרה האם על הטענה כי לפי חוק הביטוח הלאומי ולפי חוק משפחות עצמאיות, כדי שתתקיים זכאות למענק הלימודים, אין דרישה שמועד השהייה במקלט לנשים מוכות ייעשה בסמיכות זמנים למועד הפתיחה בהליכי הפרידה ועזיבת בית המגורים המשותף (ויציאה לחיים עצאיים בפועל).
 • בית הדין הארצי לעבודה קיבל את טענת האם, וקבע כי אכן לא נדרשת כל סמיכות זמנים בין מועד השהייה במקלט למועד עזיבת בית המגורים.
 • בנוסף קבע בית הדין הארצי כי בהתחשב בכך שמטרת החוק היא לסייע לנשים נפגעות אלימות לצאת לחיים עצמאיים, אין כל הצדקה להוסיף תנאים לזכאות, שאינם כתובים בחוק באופן מפורש.

משמעות

 • אישה יכולה להיות מוגדרת כ"הורה עצמאי" ולהנות מהזכויות הנלוות לכך, גם אם חלף זמן רב בין מועד השהייה במקלט לנשים מוכות לבין מועד עזיבת בית המגורים המשותף, וכל עוד מתקיימים יתר התנאים המוגדרים בחוק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".