אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אמירות הכוללות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית, נחשבות אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני

אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני הן אמירות שיש בהן התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית. מדובר באמירות שעל פניהן, על-פי אמות מידה אובייקטיביות, הן משפילות ומבזות או פוגעות בכבוד.

דוגמה
דוגמאות לאמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני:
  • "כל הנשים זונות", גם כשהאמירה לא מופנית כלפי אישה ספציפית.
  • "הדבקת" אימרות בעלות אופי מיני על תמונה (ת"א 16247710/09 אליזבית פארן נ' מסיקה).
  • אמירה מבזה ומשפילה על רקע נטייה מינית.

חקיקה ונהלים