אמירות הכוללות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית, נחשבות אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני
אמירות כאלה יכולות להיחשב כהטרדה מינית של אדם מסוים, אף אם ההתייחסות המבזה או המשפילה לא כוונה דווקא אליו באופן ספציפי
אמירות מבזות או משפילות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד/ת לא הראה/תה שאינו/ה מעוניין/ת בהן

אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני הן אמירות שיש בהן התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית. מדובר באמירות שעל פניהן, על-פי אמות מידה אובייקטיביות, הן משפילות ומבזות או פוגעות בכבוד, וגם אם הביטוי המבזה לא כוון באופן ספציפי דווקא אל המוטרד.

דוגמה
דוגמאות לאמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני:
  • "כל הנשים זונות", גם כשהאמירה לא מופנית כלפי אישה ספציפית
  • "הדבקת" אמירות בעלות אופי מיני על תמונה
  • אמירה מבזה ומשפילה על רקע נטייה מינית
  • אמירות מבזות או משפילות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד/ת לא הראה/תה שאינו/ה מעוניין/ת בהן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין