סביבת עבודה רווית תכנים מיניים מצד ממונה מהווה הטרדה מינית אסורה
סיפורים של ממונה בעבודה על יחסי מין שקיים כמו גם בדיחות גסות והצגת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני, יוצרים סביבת עבודה עוינת העולה לכדי הטרדה מינית
התייחסות למיניות של אדם יכולה להיחשב הטרדה מינית בעבודה גם אם ההתייחסות המינית לא מופנית באופן ספציפי אל העובד המוטרד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע 14587-05-16‏
תאריך:22.08.2018
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת, מזכירה רפואית בבית חולים, עבדה בכפיפות למערער, שכיהן כמנהל המחלקה, במשך כ-8 שנים.
 • במהלך השנים נהג המנהל לספר לעובדת על יחסי המין שהוא מקיים, לרבות על השימוש שהוא עושה בכדורי ויאגרה, על כי קיים יחסי מין עם פרוצה לעיני חברתו, כי קיים יחסי מין ב"שלישייה", כי קיים יחסי מין בפריחת הכלניות ועוד חוויות מיניות מסוג זה.
 • נוסף על כך נהג המנהל להציג בפני העובדת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני על צג המחשב במשרדו ולספר בנוכחותה בדיחות גסות. בשני אירועים פנה אליה ושאל אותה על יחסי המין שלה עם בעלה, ואם אי פעם קיימה יחסי מין בפריחת הכלניות.
 • העובדת עזבה את עבודתה לאחר שהמנהל הציג לה על צג המחשב במשרדו תמונה של קוף ואמר לה "נכון שאת יפה, מה את אומרת?".
 • בתביעה שהגישה העובדת לבית הדין האזורי טענה כי המנהל הטריד אותה מינית וכי המדינה, המעסיקה, לא פעלה כנדרש על פי החוק.
 • בית הדין האזורי קיבל את התביעה וחייב את המנהל לשלם לעובדת פיצוי בסך 250,000 ₪ ואת המדינה בתשלום פיצוי בסך 100,000 ₪.
 • הן המנהל והן המדינה ערערו על פסק הדין בפני בית הדין הארצי לעבודה.

פסק הדין

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו

 • סעיף 3(א)(4) לחוק קובע כי התייחסויות חוזרות המופנות לאדם והמתמקדות במיניותו מהוות הטרדה מינית, בתנאי שהאדם שאליו הופנו ההתייחסויות הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן.
 • כשמדובר בניצול יחסי מרות במסגרת יחסי עבודה, התייחסות המתמקדת במיניות תיחשב כהטרדה מינית גם אם העובדת לא הראתה למטריד שאיננה מעוניינת בהתייחסויות אלה.
 • ניצול יחסי המרות נלמד בעיקר מהתפקיד המרכזי שמילא המנהל באותם אירועים ובהיעדר הדדיות מצד המשיבה. המנהל לבדו שיתף את העובדת, פעם אחר פעם, בחוויותיו המיניות ובדיבוריו הבוטים, וכל זאת כשהעובדת מצידה אינה משתפת עימו פעולה. העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויותיו המיניות של המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי מרות.
 • המנהל טען כי הוא לא התייחס למיניותה של העובדת אלא התייחסויותיו התמקדו במיניותו שלו עצמו ושל אחרים, לכן מעשיו אינם עולים כדי הטרדה מינית.
 • אין הכרח שההתייחסות המינית תופנה דווקא אל העובדת המוטרדת. די בכך שההתייחסויות המיניות מסיבות את תשומת לבו של המוטרד להערות מיניות או לתמונות פורנוגרפיות היוצרות אווירה סביבתית עוינת, כדי שהתייחסויות אלה יהוו הטרדה מינית.
 • בסיפורים אלה, כמו גם בהצגת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני על צג המחשב בחדרו, יצר המנהל סביבת עבודה עוינת, רווית תכנים מיניים, העולה לכדי הטרדה מינית.
 • למעלה מן העניין, במקרה זה הוכח שהמנהל התייחס גם למיניותה של העובדת עצמה, והוכח כי היא הראתה שאינה מעוניינת בכך.

התייחסויות מבזה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו

 • סעיף 3(א)(5) לחוק קובע ש"התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית" היא הטרדה מינית.
 • התנהגות כזו מהווה הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הגיב לביטוי המבזה ולא הראה שאינו חפץ בו, וגם אם הביטוי המבזה לא כוון באופן ספציפי דווקא אל המוטרד.
 • השאלה אם מדובר בביטוי משפיל או מבזה או פוגע בכבוד על רקע מיני, נבחן באופן אובייקטיבי.
  • במקרה זה בדיחותיו הגסות של המנהל וחלק מהתבטאויותיו היו מבזות ומשפילות ביחס למינה ומיניותה של העובדת.
  • באירוע האחרון המנהל הציג למשיבה תמונה של קוף והוסיף "נכון שאת יפה?". מדובר בהתייחסות שלילית של המנהל למראה של העובדת תוך השוואתה לקוף שהיא מבזה ומשפילה. בית הדין השתכנע כי התבטאות זו רמזה למיניותה ולנשיותה של המשיבה ועל כן מהווה הטרדה מינית.

אחריות המעסיק (המדינה)

 • המדינה מלאה את חובותיה בהתאם לחוק, אך טיפולה בתלונת העובדת לא היה מספיק יעיל:
  • העובדה פנתה ביום 20.02.2008 למנהל בית החולים וסיפרה לו על ההתנהגות הפוגענית מצד המנהל בצורת בדיחות גסות, בדיחות אינטרנט עם רמיזות מיניות והתנהלות הגובלת בהטרדה מינית.
  • מנהל ביה"ח היה אמור להעביר את העניין לטיפולה של הממונה על הטרדה מינית באופן מיידי, אך העביר את המקרה לידיעת הממונה רק לאחר מכתבה של העובדת מיום 02.03.2008 בו ביקשה לצאת לחופשה ללא תשלום בגלל התנהגותו של המנהל.
  • מנהל ביה"ח לא יידע את הממונה על פגישתו עם העובדת ביום 20.02.2008, שבמהלכה עלה חשד להטרדה מינית ולא תייק את סיכום הפגישה בתיקה האישי של העובדת ובכך הליקוי העיקרי בהתנהלות המדינה.

פיצויים

 • בית הדין דחה את ערעור המנהל והותיר את הקנס בסך 250,000 ₪ על כנו.
 • מאחר והמדינה מילאה את מרב חובותיה כמעסיק, הפחית בית הדין הארצי את שיעור הפיצוי שבו חויבה המדינה והעמיד אותו על 30,000 ₪.

משמעות

 • סביבת עבודה רווית תכנים מיניים מצד ממונה מהווה הטרדה מינית אסורה.
 • סיפורים של ממונה בעבודה על יחסי מין שקיים, הגם שלא הופנו באופן ישיר למיניותו של העובד הספציפי, כמו גם הצגת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני יוצרים סביבת עבודה עוינת העולה לכדי הטרדה מינית.
 • התייחסות למיניות של אדם יכולה להיחשב הטרדה מינית בעבודה גם אם ההתייחסות המינית לא מופנית באופן ספציפי אל העובדת המוטרדת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.