בית הדין הארצי פסק שלמעסיקים אסור לקזז משכרו של עובד זר דמי תיווך או כל תשלום אחר שאינו מותר על פי חוק
לעובדת נפסקו פיצויי הלנת שכר בסכום של 25,000 ₪ כיוון שמשכר עבודתה קוזזו תשלומים עבור דמי תיווך לצורך קבלת היתר העסקה והבאתה לארץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 59-09
תאריך:26.12.2010
קישור:לקריאת פסק הדין
  • עובדת מאוקראינה הובאה לישראל כדי לטפל בקשישה בת 90. הקשישה ובנה נעזרו בשירותי מתווכת אוקראינית, שלטענתם גבתה מהם סכום של 3,000$ בגין שירותי התיווך, ושהוצע לו שסכום זה ינוכה משכרה של העובדת.
  • הקשישה ובנה חתמו על הסכם עבודה עם העובדת, בה צויין כי ישולם לה שכר של 300$ בחודש, ותוספת של 50 ₪ בגין הוצאות אישיות והחזר נסיעות.
  • לאחר מספר חודשים הופסקה עבודתה של העובדת הזרה, והיא הגישה תביעה לבית הדין האיזורי לעבודה, בה תבעה ממעסיקיה להשלים את שכרה לשכר המינימום הקבוע בחוק, ולשלם לה עבור שעות נוספות והלנת שכר.
  • המעסיקים טענו שמשכרה של העובדת קוזזו דמי התיווך וכרטיס הטיסה שנרכש עבורה, ולכן אין הם מחויבים לשלם לה שכר מינימום, אולם בית הדין האיזורי פסק שהמעסיקים אינם רשאים לקזז את דמי התיווך, אלא רק את הניכויים המותרים משכר עובד זר, הכוללים את הוצאות המגורים, הביטוח הרפואי והוצאות נלוות, וכן את הוצאות כרטיס הטיסה, וקבע כי יש על המעסיקים לשלם לעובדת את הפרשי השכר בין שכר המינימום (בניכוי ההוצאות המותרות) לשכר ששולם לה בפועל, וכן פדיון ימי חופשה ושעות נוספות.
  • העובדת ערערה לבית הדין הארצי לעבודה, ודרשה כי ישולמו לה גם פיצויי הלנת שכר ותשלום גבוה יותר עבור השעות הנוספות שעבדה. בית הדין הארצי קבע שאי תשלום שכר מינימום מהווה עבירה על חוק שכר מינימום, וכי למעסיקים אסור היה לחייב את העובדת בדמי התיווך ששילמו לצורך הבאתה ארצה, ופסק על המעסיקים לשלם לה פיצויי הלנת שכר בסכום של 25,000 ₪.

משמעות

  • אי תשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית.
  • למעסיק עובד זר אסור לקזז תשלומים ששילם לצורך הבאת העובד הזר לארץ, למעט אלו המותרים לו על פי חוק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.