חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נועד להבטיח לכל העובדים (כולל עובדים זרים ושוהים לא חוקיים) קיום בסיסי. לשיעורי שכר המינימום ומידע נוסף ראו שכר מינימום.

פרטים

שם החוק:
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות