בערך זה מפורטים ארגוני סיוע העוסקים בנושא אסירים.

ראו גם

רשימת הארגונים

שם כתובת טלפון
אתר האגודה לזכויות האזרח בישראל המרכז הארצי: רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417 073-7050752
03-5608185
מוסדות פנימיתיים לטיפול בנפגעי סמים לבירור פרטים נוספים: 8619152–04
אתר מכורים אנונימיים ישראל 033-747474
(קו המידע)
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500
אתר קרן התשובה ת.ד. 34340, ירושלים 91343 02-6516688
אתר רופאים לזכויות אדם - ישראל דרור 9, יפו, 68135