אסיר ציון הוא אדם שהיה במאסר, מעצר, או הגליה שישה חודשים לפחות בגלל פעילות ציונית, בכל ארץ שבה פעילות זאת הייתה אסורה, והוא אזרח ישראלי מכוח חוק השבות ותושב ישראל.

מיהו אסיר ציון

 • אדם שהיה במאסר, מעצר, או הגליה שישה חודשים לפחות בגלל פעילות ציונית, בכל ארץ שבה פעילות זאת הייתה אסורה, והוא אזרח ישראלי מכוח חוק השבות ותושב ישראל.
  • אדם העוסק בפעילות ציונית הינו:
   • חבר בועד הנהלה של ארגון או מפלגה ציונית
   • חבר בועד הנהלה של קרן קיימת או קרן היסוד
   • עורך עיתון ציוני
   • חבר בהנהגת תנועת נוער
   • מרכז או מזכיר הכשרה של תנועת נוער
   • פעיל עליה בדרג בכיר (בארצות בהן לא פעלה ההסתדרות הציונית)
   • מארגן לימוד השפה העברית בתנאי מחתרת (בארצות בהן לא פעלה ההסתדרות הציונית)
דוגמה
גבר שהתגורר במוסקבה נעצר בשנת 1973 מאחר וייסד אולפן ללימוד עברית. כתוצאה מכך הוגלה על ידי השלטונות לסיביר לתקופה של עשר שנים. בעקבות הגלייתו הוכר כאסיר ציון.
 • אדם שבארץ אויב היה במאסר, מעצר, או הגליה שישה חודשים לפחות בשל יהדותו, או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל, והוא אזרח ישראלי מכוח שבות ותושב ישראל (הארצות הכלולות בהגדרה זו הן ארצות ערב, רוסיה אינה כלולה בסעיף זה).
דוגמה
גבר שהתגורר באיראן נעצר על ידי השלטונות בשנת 1998 בטענה שהוא מעביר מידע על צבא אירן לקרובי משפחה המתגוררים בישראל. הוא נעצר במשך תשעה חודשים ולאחר מכן שוחרר הביתה. לאחר עלייתו בשנת 2002 הוכר כאסיר ציון, מאחר ונעצר לתקופה של מעל שישה חודשים עקב יחס האיבה של אירן כלפי ישראל.
 • אדם שנאסר, נעצר, או הוגלה, או נעלמו עקבותיו וחלפו שישה חודשים מיום מעצרו, ובתנאי שחוק השבות היה חל עליו.
 • אדם שהיה תושב ישראל לפני הקמת המדינה ועקב פעילות למען הקמת המדינה היה במאסר, מעצר, או הגליה שישה חודשים לפחות, והוא אזרח ישראלי ותושב ישראל.
דוגמה
גבר עלה ארצה בשנת 1942 והצטרף לשורות ההגנה או האצ"ל. עקב פעילותו בהגנה או באצ"ל, נעצר על ידי השלטון הבריטי ושהה בכלא עכו במשך 11 חודשים. הוא הוכר כאסיר ציון, מאחר והיה תושב ישראל לפני קום המדינה, ועקב פעילותו למען הקמת המדינה נעצר לתקופה של מעל שישה חודשים.
 • אדם שנעשה לנכה בשל היותו במעצר או בהגליה, בשל אחת מהסיבות הבאות, ודרגת נכותו אינה פחותה מ-25%, יוכר כאסיר ציון אף אם היה במעצר או בהגליה תקופה פחותה משישה חודשים:
  • פעילותו הציונית, או
  • בשל יהדותו, או
  • בשל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל.

הכרה כאסיר ציון

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות