בית משפט רשאי להורות על בדיקה פסיכיאטרית של חשוד בעבירה, גם לפני שהוגש נגדו כתב אישום
אין לתת צו לבדיקה פסיכיאטרית של חשוד, אם הסניגור של החשוד אינו נוכח בדיון
אם החשוד קטין, תתבצע הבדיקה על-ידי פסיכיאטר מומחה לילדים שלא בתנאי אשפוז
חשוד אשר מתנהל בעניינו הליך כאמור זכאי לקבל יצוג משפטי חינם מטעם הסניגוריה הציבורית
למידע נוסף ראו חוק טיפול בחולי נפש


לבית משפט יש סמכות להורות על בדיקה פסיכיאטרית של חשוד בעבירה, אם התעורר חשש כי הוא חולה במחלת נפש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אם התעורר חשש שאדם מסוים, שהמשטרה חושדת בו כי הוא ביצע עבירה הוא חולה במחלת נפש, רשאי בית המשפט לצוות כי אותו חשוד ייבדק בדיקה פסיכיאטרית, גם לפני שהוגש נגדו עדיין כתב אישום לבית המשפט
 • מטרת הבדיקה היא לבדוק אם החשוד אכן חולה במחלת נפש ואם הוא מסוגל לעמוד לדין.

למי ואיך פונים

 • החשוד עצמו (או עורך דינו) רשאי לפנות לבית המשפט בעצמו.
 • בית המשפט רשאי ביוזמתו להורות על בדיקת החשוד.
 • תובע משטרתי רשאי להגיש אף הוא בקשה.
 • הבקשה מוגשת לבית משפט שלום.

שלבי ההליך

 • לאחר מתן הצו ייבדק החשוד.
 • בתום הבדיקה תועבר חוות דעת לבית המשפט כדי לקבוע אם החשוד חולה במחלת נפש ואם הוא כשיר לעמוד לדין.

ערעור

 • ניתן לערור על צו המורה על בדיקה פסיכיאטרית של חשוד.
 • הערר מוגש לבית המשפט המחוזי.
 • את הערר יכולים להגיש כל אחד מהצדדים (החשוד, עורך דינו או התובע המשטרתי).
 • אין הגבלה על המועד שבו ניתן להגיש את הערר.

חשוב לדעת

 • אם החשוד הוא קטין, הבדיקה תתבצע בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער, שלא בתנאי אשפוז.
 • בית המשפט לא ייתן צו לבדיקה של חשוד אם הסניגור שלו אינו נוכח בדיון.
 • אם אין לחשוד סניגור, ימנה לו בית המשפט עורך דין מטעם המדינה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים