לכל ילוד שנולד בבית חולים או הובא לאשפוז בסמוך לאחר הלידה, מבוצעת בדיקת שמיעה
באחריות קופת החולים לדאוג שיילוד שבדיקת השמיעה שלו לא היתה תקינה יעבור אבחון שמיעה מקיף עד גיל 3 חודשים
באחריות קופת החולים לדאוג שיילוד שאובחן עם לקות שמיעה יופנה לשיקום שמיעה עד גיל 6 חודשים
הבדיקה לא כרוכה בתשלום
למידע רשמי ראו אתר "כל הבריאות"


בדיקת סינון השמיעה נועדה לאתר תינוקות שסובלים מליקוי שמיעה שכן גילוי מוקדם הכרחי לשיקום השמיעה ולהתפתחות תקינה של שפה ושל דיבור.

 • הבדיקה נערכת בשני שלבים:
  1. כל ילוד עובר בדיקת הדים קוכליאריים.
  2. ילוד שבבדיקה הראשונה הודגמה אצלו פעמיים תגובה לא תקינה תיערך בדיקת רישום אוטומטי של פוטנציאל עצב השמע וגזע המוח.
שימו לב
ליילודים עם גורמי סיכון לחירשות יבוצעו שתי הבדיקות בכל מקרה.

מי זכאי?

 • כל ילוד שנולד בבית חולים או הובא אליו ואושפז בסמוך לאחר הלידה.

תהליך מימוש הזכות

 • בסמוך ללידה בית החולים יידע את ההורים בכתב בדבר ביצוע הבדיקה וחשיבותה.

מתי מבוצעת הבדיקה

 • הבדיקה מבוצעת במהלך האשפוז שלאחר הלידה ובטרם שחרור היילוד.
 • במקרים חריגים שבהם לא בוצעה הבדיקה, בית החולים אחראי, בעת השחרור, להזמין את ההורים והיילוד להשלמת הבדיקה בבית החולים שבו נולד מוקדם ככל האפשר ותוך חודש לכל היותר.

איפה נערכת הבדיקה

 • הבדיקה תבוצע בחדר שקט שמיועד לבדיקה או בסמוך ככל האפשר למחלקת היילודים או למיטת היולדת ובתנאי שקט.
 • הבדיקה נערכת בזמן שהילוד רגוע או ישן שינה טבעית.

מי מבצע את הבדיקה

 • הבדיקה מתבצעת בהנחיה מקצועית של קלינאי תקשורת מבית החולים, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע בדיקות שמיעה לילדים, אך לא בהכרח על ידו.

מה קורה כאשר תוצאת הבדיקה אינה תקינה

 • יילוד שהדגים תגובה לא תקינה, יופנה לרופא המטפל, שידאג להמשך ביצוע אבחון שמיעה במסגרת ובאחריות קופת החולים המבטחת.
 • במקרה של יילוד, ללא גורמי סיכון ללקות בשמיעה, שהדגים תגובה לא תקינה ניתן לבצע בדיקה חוזרת של שתי הבדיקות (שני השלבים), בשתי האוזניים, בתוך חודש מיום הלידה.
  • אם שתי הבדיקות החוזרות יהיו תקינות, לא יידרש המשך בירור.
  • אם אחת או שתי הבדיקות לא יהיו תקינות, היילוד יופנה בהקדם לאבחון שמיעתי.
 • כל היילודים עם גורמי סיכון ללקות בשמיעה (גם אם תוצאות הבדיקות תקינות), יופנו באמצעות הרופא המטפל למעקב שמיעה במכון אודיולוגי.
שימו לב
מקרים שיכולים להוות גורמי סיכון מפורטים בנספח של חוזר משרד הבריאות

לידה מחוץ לבית חולים (לידת בית)

 • במקרה של לידת בית מתוכננת שבסמוך אחריה היולדת והיילוד לא אושפזו, על הרופא או המיילדת שנכחו בלידה:
  • ליידע את ההורים בדבר הצורך בביצוע הבדיקה במועד מוקדם ככל שניתן.
  • להסביר להורים את החשיבות של ביצוע הבדיקה והנזקים שעלולים להיגרם ליילוד אם הבדיקה לא תבוצע.
  • למסור להורים מידע על המקום שבו ניתן לבצע את הבדיקה.
 • במקרה של לידת בית, אחריות ההורים לפנות לבדיקה במכון אודיולוגי ומימון הבדיקה יעשה על ידי ההורים.

חשוב לדעת

 • באחריות קופת החולים לדאוג שיילוד שבדיקת השמיעה שלו לא היתה תקינה יעבור אבחון שמיעה מקיף עד גיל 3 חודשים.
 • באחריות קופת החולים לדאוג שיילוד שאובחן עם לקות שמיעה יופנה לשיקום שמיעה עד גיל 6 חודשים.
 • המוסד לביטוח לאומי מממן את בדיקת סיקור השמיעה במסגרת מענק האשפוז שהוא משלם לבתי החולים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.