הקדמה:

בכל יילוד שנולד בבית חולים, מבוצעת בדיקת סקירה לאיתור יילודים עם לקות שמיעה
הבדיקה מבוצעת במהלך האשפוז שלאחר הלידה ולפני שחרור היילוד
הבדיקות נערכות בחינם
למידע ראו נוסף אתר "כל הבריאות" של משרד הבריאותבדיקת סינון השמיעה נועדה לאתר תינוקות הסובלים מליקוי שמיעה ולשקמם בגיל צעיר ככל האפשר.

 • סינון השמיעה מתבצע באמצעות 2 בדיקות:
 1. בשלב ראשון מבוצעת בדיקה לכל יילוד.
 2. בשלב שני, ליילוד שהודגמה אצלו פעמיים תגובה לא תקינה בבדיקה הראשונה, נערכת בדיקה שניה.

מי זכאי?

 • כל יילוד שנולד בבית החולים או הובא אליו ואושפז בסמוך לאחר הלידה, לרבות יילודים עם גורמי סיכון לחירשות.

תהליך מימוש הזכות

 • ההורה אמור להיות מוזמן עם הילוד לבדיקה במהלך האשפוז שלאחר הלידה.
 • במקרה שהבדיקה לא בוצעה במהלך האשפוז, יש לפנות למחלקת יילודים לתיאום הבדיקה.

מתי מבוצעת הבדיקה

 • הבדיקה מבוצעת במהלך האשפוז שלאחר הלידה ובטרם שחרור היילוד.

מי מבצע את הבדיקה

 • הבדיקה צריכה להתבצע בהנחיה מקצועית של קלינאי תקשורת מבית החולים, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע בדיקות שמיעה לילדים, אך לא בהכרח על ידו.

יידוע ההורים

 • יש למסור מידע להורים בדבר ביצוע בדיקת סקר לשמיעה בסמוך ללידה, בתקופת מעקב ההריון ובעת הרשמה ללידה.
 • בעת הקבלה לאשפוז בבית החולים, יש למסור מידע בכתב להורים על הבדיקה וחשיבותה.

מה קורה כאשר תוצאת הבדיקה אינה תקינה

 • יילוד שהדגים תגובה לא תקינה, יופנה לרופא המטפל, שידאג להמשך ביצוע אבחון שמיעה במסגרת ובאחריות קופת החולים המבטחת.

חשוב לדעת

 • החל מיום 01.01.2010, ביצוע בדיקת סיקור השמיעה מגולם בתעריף מענק האשפוז המשולם לבית החולים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.